Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezleri

Hatay, Mersin, Ankara ve İzmir illerinde Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örğütü (WHO) tarafından desteklenen, WHO, ASAM ve Sağlık Bakanlığına bağlı İl Halk Sağlığı Müdürlüklerince yürütülen, 20 Şubat 2017’de imzalanan ve 13 ay sürecek “Türk Sağlık Sistemi içinde Suriyeli Sağlık Çalışanlarının Kapasitelerinin Geliştirilmesi ile Kendi Nüfuslarına Hizmet Verecek Şekilde Kültüre Duyarlı Sağlık Hizmetlerinin Desteklenmesi: Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezlerinin Kurulması ve İdare Edilmesi” projesinin başlıca iki ana amacı bulunmaktadır: 1- Merkezlerde 300 Suriyeli doktora ve 300 Suriyeli hemşireye sağlık alanına yönelik 6 hafta süren bir eğitim verilecektir ve bu eğitim sonrası bu doktor ve hemşireler Göçmen Sağlığı Merkezlerinde istihdam edilecektir. 2- Söz konusu 4 ildeki Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezleri’nde Suriyeli sığınmacılara birinci basamak sağlık hizmetleri sunulacaktır. Proje hedefleri içerisinde 4 merkezde toplam 200.000 danışmanlık verilmesi hedeflenmiştir. Proje kapsamında merkezlerde Sağlık Bakanlığına bağlı hekimlerle beraber çok sayıda ASAM çalışanı da bulunacaktır. Proje sayesinde proje illerinde bulunan diğer ASAM ofislerinin mültecilere sunduğu hizmetlerin kalitesi artacak, bu ofislerdeki vakaların çözüme ulaştırılma süresi kısalacaktır. Ayrıca merkezlerde birinci derece sağlık hizmetleri psiko-sosyal hizmetlerle destekenecektir.