Haklarımı Biliyorum, Sizin de Bilmenizi İstiyorum

Proje Kayseri, Gaziantep, Konya, İstanbul ve Ankara illerinde yürütüldü. Bu illerde gerçekleştirilen çalıştay, eğitim ve ağ oluşturma etkinlikleri aracılığıyla “Haklarımı Biliyorum, Sizin De Bilmenizi İstiyorum” başlıklı ve her ile özel rehberler hazırlandı.

Rehber temel olarak, bulunulan il ve Türkiye’ye ilişkin sosyal ve kültürel imkanları anlatan, genel anlamda yerel bütünleşmeyle ilgili bilgilerin ve başvurulacak sivil toplum örgütlerinin içerildiği (harita ve krokilerle, acil durum bilgileri, boş zaman aktiviteleri, kurslar vb.) bir kaynak oldu.

Rehberin, sığınmacı ve mülteciler için, haklara erişim mekanizmalarının anlatıldığı, başvuru merciilerine sunabilecekleri dilekçe örneklerini içeren (valiliklere, belediyelere, barolara, STÖ’lere; ikamet harcı muafiyeti, nakdi yardım, ayni yardım, hukuki yardım, yol izin belgesi vb. dilekçe örnekleri) kapsamlı bir kaynak oluşturması hedeflendi.

“Haklarımı Biliyorum Sizin De Bilmenizi İstiyorum” rehberi aynı zamanda sivil toplum örgütlerinin alana ilişkin savunuculuk ve başvuranları yönlendirme yapabilecekleri bir kaynak oldu. Ayrıca bu proje, sığınmacı ve mültecilerin kendi haklarını kendi dillerinde öğrenebilmeleri, hizmet sağlayıcılara bu hakları Türkçe olarak sunabilmeleri ve kendi kendilerini savunabilmeleri imkan sağladı. Proje Avrupa Birliği tarafından desteklendi.

Projenin çıktılarına Yayınlarımız bölümünden ulaşabilirsiniz.