İK İLKELERİMİZ

SGDD ASAM’da tüm çalışanlar eşit haklara sahiptir. Çalışanlarımızın, milliyet, inanç, etnik köken, cinsiyet ve yaş ayrımı gibi özellikleri Derneğimizin insan kaynağı zenginliği olarak kabul edilmekte ve çalışanlarımız bireysel farklılıklar temelinde değerlendirilmemektedir.

Amacımız; mevcut çalışanlar için en iyi ortamı sağlamak ve üstün nitelikli çalışanların en çok tercih ettiği bir Dernek olmaktır. Derneğimizin değer, vizyon ve stratejileri doğrultusunda doğru işe doğru insan kaynağını seçmek, motivasyon ve bağlılığı artırmak, Derneğimizde devamlılığı sağlamak, iş kalitesini yükseltecek süreç ve sistemlerle değerli çalışanların güvenli bir ortamda çalışabilmeleri için prosedürler, yöntemler oluşturmak, bireysel ve kurumsal performansı sürekli geliştirmek temel ve değişmez amaçlarımız arasında yer almaktadır.

İnsan Kaynakları İlkelerimiz, Derneğimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda, yaptığı işe değer katan, çalışkan, dinamik, yeniliklere açık, nitelikli çalışanları kurumumuza dahil ederek, Derneğimizi geleceğe taşımaktır.

Her çalışanımızın bir değer olduğu düşüncesiyle temel insan Kaynakları ilkelerimiz şunlardır;

  • İnsana saygı unsurunu temel alan bir anlayış olarak oluşturmak ve etik değerleri uygulamak.
  • Dernek stratejileri ile uyumlu bir insan kaynakları planlaması yapmak.
  • Değişen iş sistemlerine uyum sağlayabilecek katılımcı ve öğrenen organizasyon yaratmak.
  • Açık pozisyonlarımızın gerektirdiği niteliklere uygun başvuruları değerlendirmek, pozisyonun gerektirdiği mülakatları yapmak, referans kontrollerini yapmak ve uygun adayı işe almak.
  • Her bir çalışanımız için verimli bir iş ortamını sağlamak.
  • Çalışanlar arasında dayanışmayı ve motivasyonu artırıcı aktivite ve organizasyonları düzenlemek.
  • Kişisel ve mesleki anlamda gelişimlerini destekleyici eğitim programlarını oluşturmak.
  • Tüm personelin özlük haklarının korunmasını sağlamak.

 

Seçme ve yerleştirme sürecimiz eşit koşullar prensip alınarak gerçekleştirilir. Yerel ve uluslararası kaynaklardan bulunan en uygun aday pozisyona yerleştirilir.

İşe alım süreçlerimizde yanlış yönlendirildiğinizi düşündüğünüzde ya da işe alınma vaadiyle sizden herhangi bir talepte bulunulduğunda lütfen sikayet@sgdd-asam.org adresine yazılı bildirimde bulunmaya çekinmeyiniz.

Lütfen üçüncü şahıslara söz konusu süreçlerle ilgili itibar etmeyiniz.