Personel

İletişim Bilgileri

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI

 • Full Time
 • Ankara

SGDD-ASAM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ülkemizdeki mülteci ve sığınmacıların temel hak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla projeler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. SGDD, bakım ve destek ihtiyacı olan çocuklar ve yetişkinler öncelikli olmak üzere tüm çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin refahını korumaya, geliştirmeye ve güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır ve tüm personel ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Bu kapsamda SGDD, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Cinsel Sömürü, Cinsel İstismar ve Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek İlkeleri Belgesi hazırlanmıştır. Ayrıca SGDD Cinsel Sömürü ve İstismara karşı “Sıfır Tolerans” politikasını kabul eder.

Devam eden/yeni başlayacak olan projemiz çerçevesinde SGDD-ASAM’ın Ankara’daki Genel Merkezi’nde görev yapmak üzere aşağıdaki niteliklere uygun “İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı” aranmaktadır.

İş Tanımı

 • Dernek merkezinde ve saha ofislerinde İSG mevzuatına, genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak faaliyetlerin yürütülmesi, takibinin yapılması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerinin (kısa-orta-uzun vadeli) ortaya konulması, yönetimi ve takibinin yapılması,
 • Tehlike tanımlama, risk değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi, risk azaltma çalışmalarının yapılması,
 • İSG kapsamındaki eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek ilgili iç eğitimlerin planlanması ve verilmesi,
 • Kaza ve olaylar sonrasında, olay araştırma ve kök sebep analizinin yapılması, raporların hazırlanması ve operasyonlarla koordineli olarak aksiyonların belirlenmesi ve takip edilmesi,
 • İş yerinde İSG yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümlerin takibinin yapılması,
 • İSG performans raporlarının hazırlanması,
 • Acil durum ve yangın ekipmanlarının/sistemlerinin kontrollerinin ve takiplerinin yapılması,
 • İSG konusunda gerekli istatistiklerin, çalışma planlarının ve raporlamaların yapılması,
 • İSG risk değerlendirme çalışmalarının yapılması ve acil durum eylem planlarının hazırlanması.

Genel Nitelikler

 • Üniversite mezunu,
 • Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mevzuatına uygun en az C sınıfı İş Güvenliği uzmanı sertifikasına sahip,
 • İş sağlığı ve Güvenliği mevzuat ve yönetmeliklerine hakim,
 • İnsan ilişkilerinde başarılı, sözlü ve yazılı iletişim becerileri kuvvetli olan,
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri, Teknik Emniyet, Yangın, Güvenlik, Eğitim, Sağlık ve Güvenlik Planı, Risk Analizi gibi konularda saha uygulaması ve teknik eğitim tecrübesine sahip,
 • MS Office programlarına hakim,
 • Raporlama yapabilecek ve ilgili prosedürleri hazırlayabilecek,
 • Seyahat engeli olmayan.

İlgilenen adayların hr@sgdd-asam.org adresine e-mail konusuna

“ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI – ANKARA”  yazarak, özgeçmişlerini göndermeleri gerekmektedir.

Yalnızca kısa listeye giren adaylarla iletişime geçilecektir. Telefon ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır.

Başvuru için kişisel bilgilerinizi gönderin hr@sgdd-asam.org