Personel

İletişim Bilgileri

PROGRAM KOORDİNATÖRÜ

 • Full Time
 • Ankara

SGDD-ASAM

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ülkemizdeki mülteci ve sığınmacıların temel hak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla projeler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. SGDD, bakım ve destek ihtiyacı olan çocuklar ve yetişkinler öncelikli olmak üzere tüm çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin refahını korumaya, geliştirmeye ve güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır ve tüm personel ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Bu kapsamda SGDD, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Cinsel Sömürü, Cinsel İstismar ve Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek İlkeleri Belgesi hazırlanmıştır. Ayrıca SGDD Cinsel Sömürü ve İstismara karşı “Sıfır Tolerans” politikasını kabul eder.

Yeni başlayacak olan projemiz çerçevesinde SGDD’nin temsilciliklerinde görev yapmak üzere aşağıdaki niteliklere uygun “Program Koordinatörü” aranmaktadır.

 İş Tanımı

 • Proje hedefleri doğrultusunda tüm hizmetlerin faydalanıcılara ulaştırılması için, merkez ve sahada yürütülecek tüm çalışmaları takip etmek ve bu çalışmalara yön vermek,
 • Proje kapsamındaki kaynaklar, proje bileşenleri ve faaliyetlerini koordine etmek, takip etmek ve izlemek,
 • Proje bütçesinin dengeli ve düzenli harcandığını takip ve kontrol etmek,
 • Merkezde ve sahada yürütülen faaliyetleri izlemek, değerlendirmek ve kontrol etmek,
 • Proje faaliyetlerine ilişkin gelişimleri düzenli olarak raporlamak,
 • Mülteci ve sığınmacılara ilişkin güncel durumu, proje çalışmalarını etkileyebilecek mevzuat değişikliklerini ve mevzuatın uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri takip etmek,
 • Çalışmalar kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile diğer yerel aktörler ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak,
 • Proje dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak, bu çalışmalara katılım sağlamak ve Derneği temsil etmek.

 Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin Sosyal Bilimler, İktisadi İdari Bilimler, Hukuk Fakültesi, Eğitim bölümlerinden mezun veya bu alanlarda yüksek lisans derecesine sahip olmuş olmak (Sosyoloji, Psikoloji, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler İktisat, İşletme, vb.) ,
 • Yüksek iletişim ve temsil kabiliyeti ve yönetim becerisi olan,
 • Sonuç odaklı, analitik düşünebilen, yüksek muhakeme ve karar verme yeteneğine sahip,
 • İleri  derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilen,
 • Arapça bilmek tercih sebebidir,
 • Hassas gruplarla ilgili ve çalışma deneyimi olan,
 • Proje ve etkinlik planlaması, uygulaması, değerlendirilmesi, bütçe ve idari konularda yetkin bilgi ve tecrübe sahibi,
 • En az 5 yıl proje yönetimi deneyimi olan.

İlgilenen adayların hr@sgdd-asam.org adresine e-mail konusuna “SSW-2021-01-ANKARA” yazarak özgeçmişlerini göndermeleri gerekmektedir.

Yalnızca kısa listeye giren adaylarla iletişime geçilecektir. Telefon ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır.

Başvuru için kişisel bilgilerinizi gönderin hr@sgdd-asam.org