Personel

İletişim Bilgileri

TOPLULUK KATILIMI VE HESAP VERİLEBİLİRLİK SORUMLUSU

 • Full Time
 • Ankara

SGDD-ASAM

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ülkemizdeki mülteci ve sığınmacıların temel hak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla projeler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. SGDD, bakım ve destek ihtiyacı olan çocuklar ve yetişkinler öncelikli olmak üzere tüm çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin refahını korumaya, geliştirmeye ve güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır ve tüm personel ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Bu kapsamda SGDD, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Cinsel Sömürü, Cinsel İstismar ve Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek İlkeleri Belgesi hazırlanmıştır. Ayrıca SGDD Cinsel Sömürü ve İstismara karşı “Sıfır Tolerans” politikasını kabul eder.

Yeni başlayacak olan projemiz çerçevesinde SGDD’nin temsilciliklerinde görev yapmak üzere aşağıdaki niteliklere uygun “Topluluk Katılımı ve Hesap Verilebilirlik Sorumlusu” aranmaktadır.

Görev tanımı ve sorumluluklar:

 • Saha ofislerini süpervize ederek topluluk katılımı ve hesap verilebilirliğin kurumsallaşmasına katkı sunmak,
 • Projelerin topluluk katılımını içerecek şekilde planlanması ve uygulanmasında proje ekibi ile birlikte çalışmak,
 • Kurum içerisinde verilecek olan hesap verilebilirlik eğitimlerinde proje ekipleri ile birlikte görev almak,
 • Geri bildirim, şikayet ve önerilerin zamanında ve etkin bir biçimde toplanmasını sağlayan mekanizmaların oluşturulması ve sürdürülmesini, hali hazırda işleyen geri bildirim mekanizmalarının etkinliklerinin artırılmasını sağlamak,
 • Hesap verilebilirlik ve topluluk katılımına yönelik anket ve araştırmaların geliştirilmesi, uygulanması ve analizini sağlamak,
 • Geri bildirim, şikayet ve önerileri kurum içerisinde paylaşmak üzere düzenli raporlar hazırlamak,
 • Yöneticilerin vereceği diğer görevleri yerine getirmek

Gerekli nitelikler

 • Üniversitelerin sosyal bilimler alanındaki bölümlerinden mezun veya bu alanlarda yüksek lisans yapmış,
 • İnsani yardım alanında en az iki yıl mesleki tecrübesi olan, tercihen topluluk katılımı ve hesap verilebilirlik alanında tecrübeli,
 • İhtiyaç analizi, araştırma ya da odak grup görüşmelerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasında tecrübe sahibi,
 • Topluluk katılımı için geri bildirim ve hesap verilebilirlik sistemlerinin kurulması ya da uygulanmasında tecrübeli,
 • Takım çalışmasına yatkın,
 • MS Office programlarına hakim (özellikle Excel), KOBO gibi veri toplama araçlarına hakim. Ayrıca veri görselleştirme ile ilgili programlardan en az birine hakim (PowerBI, Google Data Studio vb.) olmak tercih sebebidir.
 • İyi derecede sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip,
 • Bilgiye dayalı karar verebilme ve analitik düşünme becerisine sahip,
 • Veri analizi ve rapor hazırlanmasında tecrübe sahibi,
 • Yazılı ve sözlü iyi derecede İngilizce bilgisine sahip
 • Seyahat engeli olmayan.

İlgilenen adayların, hr@sgdd-asam.org adresine e-mail konusuna

“TOPLULUK KATILIMI VE HESAP VERİLEBİLİRLİK SORUMLUSU – ANKARA” yazarak özgeçmişlerini göndermeleri gerekmektedir.

Yalnızca kısa listeye giren adaylarla iletişime geçilecektir. Telefon ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır

Başvuru için kişisel bilgilerinizi gönderin hr@sgdd-asam.org