Personel

İletişim Bilgileri

TOPLUM ARACISI

SGDD-ASAM

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ülkemizdeki mülteci ve sığınmacıların temel hak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla projeler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. SGDD, bakım ve destek ihtiyacı olan çocuklar ve yetişkinler öncelikli olmak üzere tüm çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin refahını korumaya, geliştirmeye ve güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır ve tüm personel ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Bu kapsamda SGDD, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Cinsel Sömürü, Cinsel İstismar ve Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek İlkeleri Belgesi hazırlanmıştır. Ayrıca SGDD Cinsel Sömürü ve İstismara karşı “Sıfır Tolerans” politikasını kabul eder.

Devam eden/yeni başlayacak olan projemiz çerçevesinde SGDD-ASAM’ın  İstanbul ofisinde görev yapmak üzere aşağıdaki niteliklere uygun “Toplum Aracısı” aranmaktadır.

İŞ TANIMI

 • Hem ev sahibi toplumlar hem de mülteciler için bilgi ve danışma oturumları düzenlemek ve gerektiğinde tercüme desteği sağlamak,
 • Kültür, gelenek, din, yaş, cinsiyet ve diğer farklılıklara yeterli ilgi ve önemin gösterilmesini sağlamak,
 • Yararlanıcılarla gerekli güvenin oluşturulması ve bilgi faaliyetinin etkisinin en üst düzeye çıkarılması için kültür, gelenek, din, yaş, cinsiyet ve diğer farklılıklara yeterli ilgi ve önemin gösterilmesini sağlamak,
 • Türkçe ve Arapça dillerinde çok iyi derecede iletişim becerilerine sahip olmak,
 • Hedef grubun müsait zamanına göre değişiklik gösterebilecek esnek çalışma saatlerine ayak uydurabilmek,
 • Çok kültürlü ortamı da göz önünde bulundurarak, tüm faaliyetlerin toplum mobilizasyon sorumlusu ile yakın işbirliği ve koordinasyon içerisinde uygun şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • Her türlü hassas bilginin gizliliğine saygı göstermek ve SGDD Davranış Tüzüğü ile BMMYK’nın İlgi Alanındaki Kişilere Ait Kişiler Verilerin Korunmasına İlişkin Politikaya bağlı kalmak,
 • İlgi alanındaki kişilerin ve ev sahibi toplumlarının kültürel, siyasi ve ekonomik şartlarına ve ayrıca toplum dinamiklerine ilişkin bilgi sağlamak ve sosyal analizini yapmak. Kaynakların ve devlet daireleri ile yapıları da dâhil olmak üzere ilgi alanındaki kişilerin ve ev sahibi toplumlarının kapasitelerinin analizini yapmak,
 • İlgi alanındaki kişiler, ortaklar, ev sahibi hükümetler arasında müzakereler yürütmek ve tespit ettikleri ve öncelik verdikleri koruma riskleri ile destek ihtiyaçların karşılanması için onlardan mobilize edilebilecek kaynakları almak.

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin sosyal hizmetler, sosyoloji ya da diğer sosyal bilimler bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak,
 • Farklılıklara saygı göstermek,
 • Sorumluluk sahibi olmak,
 • Yaratıcı bir şekilde sorun çözme becerisine sahip olmak,
 • Etkin bir şekilde iletişim kurma becerisine sahip olmak,
 • Kapsamlı bir şekilde işbirliği yapabilme becerisi,
 • Paydaşların dahil edilmesini sağlama becerisi,
 • İyi derecede Arapça bilmek (İngilizce bilgisi tercih sebebidir).

İlgilenen adayların hr@sgdd-asam.org adresine e-mail konusuna

“ TOPLUM ARACISI – İSTANBUL” yazarak özgeçmişlerini göndermeleri gerekmektedir.

Yalnızca kısa listeye giren adaylarla iletişime geçilecektir. Telefon ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır.

Başvuru için kişisel bilgilerinizi gönderin hr@sgdd-asam.org