Kadınlar ve Kız Çocukları için Güvenli Alan

BM Nüfus Fonu UNFPA desteği ile kadın ve genç kızlara yönelik sağlık danışmanlığı, psiko-sosyal danışmanlık ile üreme ve kadın sağlığı alanında eğitimler vermek üzere kurulan alanlar sağlık eğitmenleri, psikologlar ve sosyal çalışmacılar ile cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet vakaları için de bir danışma ve vaka takibi merkezi olmayı amaçlıyor. Alanlar İstanbul’da 3 farklı lokasyonda SGDD’nin Fatih’teki Çok Yönlü Destek Merkezi, Unkapanı’ndaki Çocuk ve Aile Destek Merkezi ve Tarlabaşında Göçmen Sağlığı Merkezi, İzmir’deki Buca ve Konak ilçelerindeki ve Antakya’da Göçmen Sağlığı Merkezlerinde faaliyet gösteriyor.

Merkezler İl Halk Sağlığı Müdürlükleri ile iş birliği içinde çalışıyor.