MHPSS ile İlgili Konularda Seminer ve Çalıştayların Düzenlenmesi

Farkındalık kazandırma çalışmalarının son ayağı olarak grup çalışmaları, seminerler ve paneller düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu amaçla, öncelikle her proje ilinde olmak üzere, risk altındaki kadınlar ve kız çocukları, cinsel ve cinsiyete dayalı şiddete maruz kalanlar, erkek ergenler ve çocuklar için her bir hassas grup içerisinde en az 15 kişinin katılımı sağlanacak şekilde dört ayrı MHPSS grup çalışması düzenlenmektedir.

Her il özelinde (toplam 8 proje ili) 60 kişiye ulaşmak hedeflenmiştir. Her ilde gerçekleştirilecek bu oturumlarla en az 360 yetişkine ulaşılacaktır. Benzer şekilde, gerçekleştirilecek çocuk grubu oturumları ile tek bir ilde 15 çocuk olmak üzere, en az 120 çocuğa ulaşılacaktır. Bu çalışmalarda, MHPSS ile ilgili temel konular esas olmak üzere, psikolojik sağlık, psikolojik sağlık sorunları, psikolojik sağlık hizmetleri, bu hizmetleri sağlayan uzmanlar, doğru bilinen yanlışlar ve temel germe ve gevşeme teknikleri gibi konulara değinilmektedir.


Farkındalık kazandırma çalışmalarının ikinci ayağı olarak, MHPSS alanında çalışanlar için seminerler düzenlenecektir. Planlanan seminerler eğitim şeklinde değil, bilgi ve deneyim paylaşımı için oluşturulan platformlar şeklinde düzenlenecektir. Proje illerinde çeşitli kamu kurumlarında, STK’larda, akademide, belediyelerde çalışan en az 20 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Son olarak, her proje ilinde akademik kurumlar, yerel yönetimler, belediyeler, STK’lar ve mültecilerden/sığınmacılardan katılımcılarla Yerel Yönetimler için MHPSS Bilinçlendirme Panelleri düzenlenecektir. Panellerin amacı ise mültecilerin/sığınmacıların farklı yerel yönetimlerin sunduğu hizmetler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak ve yerel yönetimlerin sahadaki sorunları görme şansına sahip olmalarını amaçlamaktadır. Ayrıca, hizmet sağlayıcılar arasında bir MHPSS iletişim ağının oluşturulması hedefler arasındadır. Panellerin, her proje ilinde 30 kişinin katılımıyla düzenlenmesi planlanmıştır.