Personel

İletişim Bilgileri

Özel İhtiyaç Sahibi Kişiler İçin Adli Yardım Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi
Özel İhtiyaç Sahibi Kişiler İçin Adli Yardım Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi
Türkiye’de Göç ve Mültecilere Müdahale Alanında Belediyelerin Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi
Türkiye’de Yaşayan Mülteciler için Ruh Sağlığı ve Psiko-Sosyal Destek Konularında Farkındalık Artırma Projesi
Türkiye’de Yaşayan Mülteciler için Ruh Sağlığı ve Psiko-Sosyal Destek Konularında Farkındalık Artırma Projesi
Engelli Mültecilerin Koruma Hizmetlerine Erişimlerinin Artırılması Projesi
Engelli Mültecilerin Koruma Hizmetlerine Erişimlerinin Artırılması Projesi
Press Communication LineSGDD-ASAM Basın İletişim Hattı

0505 179 58 51 - press@sgdd-asam.org

Not: Bu hat yalnızca medya çalışmaları için kullanılacaktır.
توجه: این خط فقط در رابطه با مسائل مربوط به رسانه ها و اظهار نظرهای سازمانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت