Empowering Refugees and Promoting Social Cohesion in Ankara

“Ankara’da Mültecileri Güçlendirme ve Sosyal Uyumu Destekleme Projesi”, Avrupa Birliği ve Alman Hükümeti tarafından finanse ediliyor ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ) iş birliğiyle yürütülüyor. 

Proje kapsamında kurulan SGDD-ASAM Ankara Toplum Merkezi’nde yürütülen faaliyetler koruma ve kalkınma çalışmaları olmak üzere iki ana program altında sürdürülüyor.

Koruma programı kapsamında yürütülen faaliyetler mültecilerin koruma ihtiyaçlarının karşılanmasını, hak ve hizmetlere erişimlerinin kolaylaştırılmasını ve iyilik hallerinin desteklenmesini amaçlıyor. Bu faaliyetler farkındalık arttırıcı çalışmalarla destekleniyor. Bu kapsamda, psikolog, sosyal çalışmacı, saha çalışanı, dosya çalışanı, sağlık eğitmeni ve mobil ekipler tarafından bireysel koruma ve toplum temelli koruma faaliyetleri yürütülüyor. Bireysel koruma faaliyetleri kapsamında sosyal danışmanlık, sağlık danışmanlığı, hukuki bilgilendirme ve psikolojik destek görüşmeleri gerçekleştirilirken; toplum temelli koruma faaliyetleri kapsamında mültecilerin kapasitelerini ve kendi kendine yeterliliklerini artırmaya yönelik “Dayanışma Grupları” ile “Kadın ve Çocuk Komisyonları” yürütülüyor.

Kalkınma programı kapsamında ise Halk Eğitimi Merkezleri iş birliğiyle yürütülen kurslarda, yıl boyunca yetişkin ve yaz dönemlerinde çocuklar için Türkçe dil eğitimleriyle dil bariyerinin aşılmasına katkı sağlanıyor. Mülteciler ve yerel halk arasındaki etkileşimi ve paylaşımı artırmaya yönelik olarak “yemek kültürü” ile “kent kültürü ve tarihi” temalarını içeren etkinliklerle sosyal uyuma katkıda bulunulması amaçlanıyor.

proje donörü
Avrupa Birliği ve Alman Hükümeti