“Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Sığınmacıların Sağlık Hizmetlerine Erişiminin Geliştirilmesinde SGDD-ASAM Desteği Projesi”, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı İl Sağlık Müdürlükleri tarafından WHO Mülteci Sağlığı Programı kapsamında yürütülüyor.

Proje ile, Suriyeli sağlık meslek mensuplarına verilen eğitimlerle doktor ve hemşireleri Türk sağlık sistemine entegre ederek, Suriyeli sığınmacıların kültür ve dil duyarlılığı göz önünde bulundurularak sağlık hizmetlerine erişimlerinin arttırılması hedefleniyor. Bu sayede vakaların çözüme ulaştırılma süresi kısaltılarak Suriyelilere birinci basamak sağlık hizmetleri, psiko-sosyal destek ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında; Ankara, İzmir, Hatay ve Mersin illerinde bulunan Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezleri’nde 200 bin birinci basamak sağlık hizmeti verilmesi ve psiko-sosyal destek kapsamında 40 bin danışmanlık hizmeti verilmesi planlanıyor. Danışanlara hastane ve polikliniklerde tercüme desteği sağlanan projede, hastanelerdeki işlemler sosyal çalışmacılar ve saha çalışanları tarafından takip ediliyor.

Projenin ikinci bileşeni olan “Suriyeli Göçmenlere Evde Sağlık Bakımı ve Sosyal Hizmet Sunumu” kapsamında ise, Suriyeli hasta, yaşlı ve engelli bireylere evde bakım sağlayacak en az 350 Suriyeli evde sağlık bakımı destek elemanının eğitilmesi ve proje süresince 200 kişinin istihdam edilmesi amaçlanıyor. Sosyal çalışmacılar, saha çalışanları, psikologlar, tercümanlar, beslenme uzmanları ve sağlık eğitmenleri tarafından; doktor ve hemşirelerle ortak çalışmalar yapılarak yararlanıcılara yönelik farkındalık arttırıcı eğitim programları da proje çalışmaları arasında yer alıyor.