Proje Donörleri:
GAP Inc. P.A.C.E. (GAP Inc. Personal Advancement & Career Enhancement)
Proje Partnerleri:
MUDEM
Strong Women Strong Future

GAP P.A.C.E. (Personal Advancement & Career Enhancement) programı ile hayata geçirilen “Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar Projesi”, mülteci kadınların kariyer gelişimini ve sosyal becerilerini arttırarak kadınların güçlenmesini hedefliyor. Ankara, Gaziantep, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere toplam 18 ildeki 26 SGDD ofisinde yararlanıcılar için eğitimler düzenleniyor.

Proje ile SGDD-ASAM ve MUDEM bünyesindeki çalışanlara verilen kapasite geliştirici eğitimlerin ardından, 3600 mülteci kadın 45 saatlik kişisel gelişim ve kariyer geliştirme eğitim modülüne dahil ediliyor. İletişim, zaman ve stres yönetimi, problem çözme ve karar verme, su-sanitasyon ve hijyen, finansal okur-yazarlık ile 5 modülden oluşan eğitimlerle kadınların hayatlarında fark yaratmalarına yardımcı olmak amaçlanıyor.

İletişim modülünde, iletişimde dikkat edilmesi gereken unsurların yanı sıra evde, işyerinde ve toplulukta etkili iletişimin nasıl kurulması gerektiği aktarılırken zaman ve stres yönetimi modülünde, zamanı etkin kullanmanın kadınlar için önemi anlatılıyor. Problem çözme ve karar verme modülünde ise problem çözümünde uzlaşma inşası için gereken yaklaşımlar ele alınıyor.

Su, sanitasyon ve hijyen modülünde, suyun önemi, hastalıklardan korunma ve kadın hastalıklarının yanı sıra kadınların hijyene dair toplumda karşılaştıkları zorluklar konusunda çözüm önerileri paylaşılıyor.

Toplumsal cinsiyet konusundaki farkındalık çalışmaları ise eğitimler süresince bütün modüller üzerinden ortak olarak ele alınıyor.

İlk olarak 2013 yılında çalışan kadınlar için hayata geçirilen GAP P.A.C.E. programı zaman içerisinde çeşitli kurum ve uluslararası kuruluşlarla yapılan iş birliğiyle bütün kadınları kapsayacak şekilde bütün dünyaya yayıldı. Nisan 2019’dan beri SGDD-ASAM ve Mülteci Destek Derneği (MUDEM) iş birliği ile Türkiye’de yürütülen ve yine Nisan 2019 yılı itibariyle 18 ülkeden 300.000 kadının programa dahil edildiği projede 2022 yılı sonuna kadar 1 milyon kadına ulaşılması hedefleniyor.