Personel

İletişim Bilgileri

Proje Donörü:
SIDA (The Swedish International Development Cooperation Agency)
PROJE pARTNERLERİ:
UNFPA (United Nations Population Fund) ve SIHHAT (T.C. Sağlık Bakanlığı)

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü SIHHAT Projesi ortaklığı ile kurulan Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri’nde uygulanan “Kadın ve Kız Çocukları için Güvenli Alan Projesi ile sığınmacı ve yerel halktan yararlanıcılara danışmanlık hizmeti veriliyor ve vaka takibi yapılıyor.

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) tarafından finanse edilen İstanbul ile Hatay Antakya ve Reyhanlı’daki Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri’nde hijyen, erken evlilikler, stresle başa çıkma yöntemleri, çocukların gelişim evreleri, bulaşıcı hastalıklar, toplumsal cinsiyet eşitliği, aile planlaması, bebek bakımı, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele ve şiddete maruz kalmış çocuklarla ilgili eğitimler düzenleniyor.

Psikolog, sağlık eğitmeni, sosyal çalışmacı, sağlık aracısı, tercüman ve destek personelinden oluşan ekiplerle hizmet veren Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri’nde kadınlar ile 12 yaş ve üzeri kız çocuklarına yönelik olarak cinsel sağlık, üreme sağlığı, anne sağlığı danışmanlığı, gebe izlemi, cinsel istismar tespiti ve sağlık hizmetlerine erişim gibi birçok alanda çalışmalar yürütülüyor. T.C. Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlükleri ile iş birliğiyle çalışılan merkezlerde ayrıca hijyen kiti dağıtımları da yapılıyor.

T.C. Sağlık Bakanlığı Göçmen Sağlığı Merkezleri’nde görev yapmakta olan doktorlar ve hemşireler tarafından yararlanıcılara birinci basamak sağlık hizmeti sunumlarının da gerçekleştirildiği projede; belediyeler, muhtarlıklar, STK’lar ve okullarla iş birliği içinde çalışmalar yürütülüyor.

Projede ayrıca T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile SGDD-ASAM arasında imzalanan protokol çerçevesinde Halk Eğitimi Merkezleri’nde düzenli olarak açılan Türkçe kursları ile Iraklı, Suriyeli ve Afgan yararlanıcılara, dil bariyerini aşmalarına yardımcı olacak sertifikalı programlar da yer alıyor.