“Özel İhtiyaçları Olan Kişiler İçin Adli Yardım Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi” Hollanda Büyükelçiliği MATRA fonunun finansal desteğiyle; özel ihtiyaç sahipleri (sığınmacı ve mülteciler, azınlıklar, engelliler, cinsiyete dayalı şiddet mağdurları, risk altındaki çocuklar ve HIV teşhisi konmuş bireyler gibi) olan kişilerin hukuki ihtiyaçlarını karşılamayı ve adli yardım mekanizmalarının geliştirilmesini desteklemeyi hedefliyor.
sgdd_asam_matra

Projede, SGDD-ASAM’ın mülteci koruma çalışmalarındaki 25 yıla uzanan saha tecrübesinin, baroların mülteci alanındaki kapasitelerinin artmasına katkı sağlaması ve baroların özel ihtiyaçları olan kişilere daha etkin bir biçimde hukuki yardım götürebilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında risk altındaki çocuklar ve cinsiyete dayalı şiddet mağdurları için koruma ve yönlendirme mekanizmaları, özel ihtiyaç sahipleri ve mülteciler için adli yardım mekanizmaları uygulamalarına yönelik güncel ve kapsamlı bilgilerin yer aldığı bir eğitim modülü hazırlanması planlanıyor.  Eğitim modülünde ayrıca mülteci alanındaki terminoloji ve vaka çalışmalarından oluşan örneklerin yer alması hedefleniyor. 

Bu çerçevede, İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Edirne illerindeki Barolara yönelik bir dizi eğitim toplantısı düzenlenmesi ve böylece söz konusu barolara kayıtlı avukatların özel ihtiyaç sahipleri ve mültecilere ilişkin ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerle ilgili bilgi ve farkındalığını artırılarak adli yardım mekanizmalarının  geliştirilmesi planlanıyor.