Strenghtening Economic Opportunities for Syrians under Temporary Protection and Turkish Citizens in Selected Localities - Craftsheroes

“Seçilmiş Bölgelerde Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşlarının Ekonomik Olanaklarının Güçlendirilmesi Projesi” Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile Dünya Bankası tarafından yürütülen kapsamlı bir projenin bileşeni olarak Ankara Ticaret Odası (ATO), ATO İDEA, Altındağ Belediyesi, Joon Sosyal Girişimi, İstasyon TEDÜ ve SGDD-ASAM iş birliğiyle yürütülüyor.  Proje ile Türk ve Suriyeli kadınların girişimcilik ve mesleki becerilerinin arttırılması ile iş dünyasına adaptasyonlarının kolaylaştırılması, yararlanıcıların ekonomik yeterliliğinin artırılmasına yönelik iş ortaklıkları kurularak sürdürülebilir iş modelleri oluşturulması hedefleniyor.

Ankara’da yaşayan kadınlara yönelik geliştirilen projede, geleneksel el sanatlarının yenilikçi, orijinal ve katma değeri yüksek ticari ürünlere dönüştürülmesi için eğitimler düzenleniyor. Proje kapsamında, SGDD-ASAM Ankara Toplum Merkezi sosyal uyumu sağlamaya yönelik etkinlikler gerçekleştiriyor.

Yenilikçi ve ihtiyaca özel eğitim müfredatı ile hizmet verecek projede e-öğrenme materyallerinin ATO İDEA E-Öğrenme Platformu’nda yayınlanması proje hedefleri arasında yer alıyor.

Gerçekçi bir pazar analizi ve pazar hedefleriyle uyumlu bir iş fikrine dayanan sosyal girişim, şirket ya da kooperatifin kurulmasıyla Suriyeli ve Türk kadınların bir arada yeni gelir kaynaklarına erişimi hedefleniyor.

donör:
AB, Dünya Bankası
ana yüklenici:
ATO İDEA
alt yükleniciler:
ATO, Joon Social Design, SGDD-ASAM, Altındağ Belediyesi, İstasyon TEDÜ
donör:
AB, Dünya Bankası
Ana Yüklenici:
ATO İDEA
alt yükleniciler:
ATO, Joon Social Design, SGDD-ASAM, Altındağ Belediyesi, İstasyon TEDÜ
EnglishFrenchGermanItalianTurkish