Kadın ve kız çocukları için toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgi ve farkındalık yaratma ile kadınların geçim kaynaklarına erişimini arttırmayı amaçlayan proje kapsamında yararlanıcıların sosyal ve ekonomik istikrarının sağlanması ve dayanıklılıklarının arttırılmasını hedefleniyor.

İsmini, Türk ve Suriyeli kadınların önerilerinden alan “SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi” kadınların sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmalarını ve seslerini daha çok duyurabilmelerini hedefliyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği temelli koruma faaliyetleri kapsamında; yararlanıcıların zorluklarla baş etme kapasiteleri arttırılıyor; hukuki ve sosyal danışmanlık, sağlık danışmanlığı ile psiko-sosyal destek verilerek temel hak ve hizmetlere erişimleri destekleniyor.

Projede aynı zamanda, Türkçe A1-A2 seviye dil kursları ve konuşma kulüpleri düzenleniyor ve kadınların iş gücü piyasasına erişimlerinin sağlanması amacıyla gerekli yönlendirmeler yapılıyor.

SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi bünyesindeki çocuk dostu alan ile çocuk bakımı desteği veriliyor. Kurs ve eğitim faaliyetlerine katılanların çocukları kreş hizmetinden faydalandırılıyor.

Proje kapsamında, Türk ve mülteci kadın ve kız çocuklarıyla birlikte, erkekler ve oğlan çocukları da sosyal uyum etkinliklerine dahil ediliyor. Erkekler, “Baba-Çocuk Mutfak Atölyeleri”ne katılım göstererek toplumsal cinsiyet rolleri üzerine tartışmalar yürütüyor, aynı zamanda erkek katılımlı faaliyetlere dahil olarak toplumsal cinsiyet eşitliği sürecine destek oluyorlar.

SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi, aktif olarak çalışmalarına devam eden “Yarının Kadınları Komitesi”ne ev sahipliği yapıyor. Komite, her hafta düzenledikleri farkındalık oturumları ile tüm kadın ve kız çocuklarının kapasitesini geliştirmeyi hedefliyor. “Grand Bargain”, “Global Compact” ve “Uluslararası Belediye Forumu; Acil Durumdan Dayanıklılığa ve Kalkınmaya” gibi uluslararası platformlarda yer alan komite, kadın hakları konusunda çalışmalarına devam ediyor.

Merkezde Suriyeli, Türk ve Afgan kadınların kurduğu SADA Kadın Korosu her hafta bir araya gelerek müziğin birleştirici gücü ile kadın dayanışmasını deneyimleme fırsatı buluyor.

Projenin öne çıkan çalışmaları arasında “SADA Kadın Kooperatifi” yer alıyor. Türk ve mülteci kadınlar tarafından kurulan kooperatif ile kadınlar “SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi”nde aldıkları eğitimler sonrasında ortaya çıkardıkları ürünleri sergileme fırsatı buluyor. SADA Kadın Kooperatifi 2019 Paris Barış Forumu’nun en başarılı 10 projesinden biri seçildi. Proje, geliştirdiği kooperatif modeliyle uluslararası platformlarda ses getirmeye devam ediyor.