İsviçre Federal Dışişleri Bakanlığı’nın finansal desteğiyle yürütülen “Türkiye’de Göç ve Mültecilere Müdahale Alanında Belediyelerin Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi” ile belediyelerin sığınmacılar için hizmet sağlama kapasitelerinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Projede; Ankara, İzmir, Bursa, Şanlıurfa, Samsun illerinde yer alan büyükşehir ve ilçe belediyelerinin mültecilere sundukları hizmetlerin analiz edilmesi ve haritalandırılması, belediye personelinin mülteciler ve göç alanında farkındalıklarının artırılması ve kapasitelerinin artırılması hedefleniyor. Belediyelerin mültecilere yönelik hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesi için stratejik öneriler geliştirilmesi ve kendi aralarında deneyim paylaşımının sağlanması da proje hedefleri arasında yer alıyor.

Proje kapsamındaki 5 ilde, belediyelerin mültecilere yönelik hizmetlerinin değerlendirilmesi amacıyla anket ve yüz yüze görüşmelerin gerçekleştirilmesi, hizmet haritalaması ile belediyelerin belirlenen ihtiyaçları çerçevesinde eğitim modüllerinin oluşturulması planlanıyor.

Mültecilerle ilgili doğru terminoloji kullanımı, Türk göç politikası ve mevzuatı, mültecilerin demografik profili, pandemi nedeniyle oluşan acil ihtiyaçlar, belediyelerin stratejik ve mekânsal planlama süreçleri ile sosyal uyum gibi içerikleri çerçevesinde eğitim seminerleri projenin planları arasında yer alıyor.

“Türkiye’nin Mülteci Müdahalesinde Belediyelerin Rolü” başlıklı bir panel düzenlenmesi ve proje illerindeki belediyelerden uzmanların katılımıyla deneyim paylaşımı çalıştayları da projenin hedefleri arasında bulunuyor. Çalıştay çıktılarına göre “Mülteci Müdahalesi Alanında Belediyeler için Stratejik Öneriler” dokümanının oluşturulması planlanıyor.