Hollanda Büyükelçiliği’nin finansal desteğiyle gerçekleştirilen “Türkiye’de Yaşayan Mülteciler için Ruh Sağlığı ve Psiko-Sosyal Destek Konularında Farkındalık Artırma Projesi” mültecilerin ve temel hizmet sağlayıcı kurumların ruh sağlığı ile psiko-sosyal destek konularında karşı karşıya kaldıkları zorluklara karşı çözümler üretmek amacıyla ruh sağlığı ve psiko-sosyal destek alanlarında içeriklerin üretilmesi ve bunların yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Proje kapsamında, mültecilerin ruh sağlığı ve psiko-sosyal destek ihtiyaçlarının belirlenmesi amacına yönelik ihtiyaç belirleme sürecinin ardından, ruh sağlığı ve psiko-sosyal destek konularında farkındalığın artması için panel, seminer ve çalıştayların düzenlenmesi, belediye ve yerel otoriteler ile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler yer alıyor.

Projede ayrıca, SGDD-ASAM’ın Türkiye’de yaşayan mültecilerin ülke ve dünya gündemine dair gelişmeleri takip edebilmeleri ve yaşamlarını kolaylaştırıcı bilgilere kendi dilleri olan Arapça, Farsça, Fransızca ve Somalice dillerinde ulaşabilmeleri amacıyla kurduğu Migrant TV sayesinde mültecilerin ruh sağlığı ve psiko-sosyal destek ihtiyaçlarına yönelik güvenilir bilgilerin yayılması için içerikler üretiliyor.

Covid-19 pandemi sürecinin mülteciler üzerinde yaratabileceği psikolojik sorunlara karşı destek mekanizmalarının arttırılması ile mültecilerin sosyal desteğe ve psikolojik desteğe erişimlerinin kolaylaştırılması da projenin özel hedefleri arasında bulunuyor.

Proje kapsamında kadınlar, çocuklar, engelliler ve özel ihtiyaç sahibi mülteciler başta olmak üzere, ruh sağlığı ve psiko-sosyal destek alanında karşılaşılan sorunlarla başa çıkma yöntemlerini içeren grup çalışmalarının, projenin uygulandığı her bir il için, mültecilerin doğrudan katılımı ile gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Proje illeri olan İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa, Konya, Adana ve Samsun’da yerel otoritelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ile birlikte mültecilerin katılacağı seminerlerde ruh sağlığı ve psiko-sosyal destek konularında farkındalık arttırıcı ve kurumlar arasında deneyim paylaşımını sağlayıcı çalışmaların yapılması planlanıyor.