Almanya Büyükelçiliği’nin finansal desteği ile yürütülen “Türkiye’deki Mültecilerin Yenilikçi İletişim Araçlarıyla Doğru Bilgiye Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi” ile Türkiye’de yaşayan sığınmacıların etkili ve yaygın yollarla güvenilir bilgiye erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Proje ile, SGDD-ASAM’ın kurduğu Migrant TV üzerinden yayınlanmak üzere Arapça, Farsça, Fransızca, İngilizce, Somalice ve Türkçe dillerinde başta koruma, eğitim, sağlık gibi bileşenler olmak üzere temel hak ve hizmetlere erişim konusunda bilgilendirici içerikler hazırlanıyor. Bu bağlamda; sığınmacılara yönelik olarak Türkiye’deki kayıt süreci, haklar ve yükümlülükler, düzensiz göç, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim, iş kültürü, çalışma izni ve iş gücü piyasasına erişim, Türkiye’deki sosyal, kültürel ve kentsel yaşam, Türkiye’deki hukuk sistemi ve adli yardım ile şiddetle mücadele için yasal mekanizmalara erişim gibi bilgilendirici yayınlar oluşturuluyor. Migrant TV’de sığınmacıların sosyal uyumu ve başarı öyküleri gibi iyi örneklere de yer veriliyor. Proje kapsamında ayrıca düzensiz göçün beraberinde getirdiği risk ve tehditlerle dikkat çekilerek yasal ve güvenli yollardan üçüncü ülkelere gidiş konusunda bilgilendirme yapılması planlanıyor.

Özellikle Covid-19 salgını sürecinde yüz yüze iletişim imkânlarının daralması ve dijital medyanın önem kazanması ile birlikte Migrant TV sayesinde sığınmacıların doğru, güvenilir ve güncel bilgiye erişimleri destekleniyor. Migrant TV yayınlarında, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan SKA 3-Sağlık ve Kaliteli Yaşam, SKA 4-Nitelikli Eğitim, SKA 5-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve SKA 10-Eşitsizliklerin Azaltılması başta olmak üzere küresel hedefleri destekleyen programlar SGDD-ASAM’ın Koruma Birimi ve Kurumsal İletişim Birimi tarafından hazırlanıyor.

Proje kapsamında hazırlanan bilgilendirici broşürler SGDD-ASAM saha ofisleri ve toplum merkezlerinde yararlanıcılara ulaştırılıyor.