REFWORK

İngiltere Ankara Büyükelçiliği’nin desteği ile gerçekleştirilen ve Nisan 2016’da başlayan projede;

  • Mültecilerin haklarını ve ulaşabilecekleri hizmetleri pratik bir şekilde öğrenebilecekleri kendi kendine danışmanlık kitapçıkları,
  • Mültecilerle gerçekleştirilen saha çalışmalarının anlatıldığı sahada faaliyet gösteren tüm aktörlerin yararlanabileceği “Mültecilerle Çalışmak” başlıklı bir rehber kitapçık ile,
  • Mültecilere yönelik yazılı ve görsel basında yayınlanan haberlerin söylem analizinden hareketle basın mensuplarıyla gerçekleştirilecek buluşmalarda mültecilere ilişkin yapılan haberlerde dikkat edilmesi gereken hususların paylaşılması bileşenleri yer alıyor.

Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ve hazırlanan basılı ve online kitapçıklarla; mültecilerin hak ve hizmetlere erişiminin kolaylaştırılması, mülteci ve sığınmacılarla çalışan tüm aktörlerin yararlanabileceği ve alana ilişkin prensipleri ve dikkat edilmesi gereken hususları içeren bir rehber kitapçığın göç alanına kaynak olarak kazandırılması ve basında yer alacak mültecilere yönelik haberlerde ön yargılara yol açabilecek ifade biçimlerinden kaçınılmasının sağlanması hedeflenmiştir.