SGDD MEB-GİZ PEP PROJESİ MESLEK EDİNDİRME KURSLARI MUTFAK EKİPMAN ALIMI İHALESİ

ASAM/MEB-GİZ-PEP/2019.12.002/ITB

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği yukarıda bahsi geçen SGDD MEB-GİZ PEP PROJESİ MESLEK EDİNDİRME KURSLARI MUTFAK EKİPMAN ALIMI İHALESİ için kapalı zarf usulü ile teklif vermeye davet etmektedir.

Teklif teslimi için son tarih ve saat:   02.01.2020 PERŞEMBE– Yerel Saat ile 16:30

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası <supply@sgdd-asam.org> adresine iletilecek elektronik posta yoluyla temin edilebilir.

İstekliler tekliflerini, son teklif verme tarihi olan 2 OCAK 2020 PERŞEMBE Yerel Saat ile 16:30’a kadar Aşağı Dikmen Mah. Galip Erdem Cad. No:42 Çankaya/ANKARA adresine elden veya posta yoluyla iletebilirler. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ile geç iletilen teklifler veya postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır