SGDD TÜM PROJELER İÇİN ELEKTRONİK EKİPMAN ALIMI ÇERÇEVE İHALESİ.

ASAM/COSTSHARE/2021.03/ITB

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği yukarıda bahsi geçen SGDD TÜM PROJELER İÇİN ELEKTRONİK EKİPMAN ALIMI ÇERÇEVE İHALESİ için kapalı zarf usulü ile teklif vermeye davet etmektedir.

Teklif teslimi için son tarih ve saat:   

15.12.2020 Salı – Yerel Saat ile 15:30

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası <supply@sgdd-asam.org> adresine iletilecek elektronik posta yoluyla temin edilebilir.

İstekliler tekliflerini, son teklif verme tarihi olan 15 ARALIK 2020 SALI Yerel Saat ile 15:30’a kadar Birlik Mah. Katar Cad. No:11 Çankaya/Ankara adresine elden veya posta yoluyla iletebilirler. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ile geç iletilen teklifler veya postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır