SGDD YAZICI TONERİ ALIMI 1 YIL ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALESİ

ASAM/COSTSHARE/2020.01.001/ITB

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği yukarıda bahsi geçen  SGDD YAZICI TONERİ ALIMI 1 YIL ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALESİ için kapalı zarf usulü ile teklif vermeye davet etmektedir.

Teklif teslimi için son tarih ve saat:   29.01.2020 Çarşamba – Yerel Saat ile 13:30

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası <supply@sgdd-asam.org> adresine iletilecek elektronik posta yoluyla temin edilebilir.

İstekliler tekliflerini, son teklif verme tarihi olan 29 OCAK 2020 ÇARŞAMBA  Yerel Saat ile 13:30’a kadar Aşağı Dikmen Mah. Galip Erdem Cad. No:42 Çankaya/ANKARA adresine elden veya posta yoluyla iletebilirler. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ile geç iletilen teklifler veya postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır