Sığınmacı Kadın ve Kız Çocuklarının Sağlık Hizmetlerine Erişimlerinin Güçlendirilmesi Projesi

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM), İstanbul Dolapdere ile Gaziantep Yeşilsu Çok Yönlü Destek Merkezlerinde MSD for Mothers Programı desteğinde “Sığınmacı Kadın ve Kız Çocuklarının Sağlık Hizmetlerine Erişimlerinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında 24 ay boyunca geçici koruma altındaki Suriyeliler ve sığınma başvurusunda bulunan Suriyeli olmayan yabancıların sağlık hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi için faaliyet gösterecektir. Bu projenin amacı, projenin uygulama illeri olan Gaziantep ve İstanbul’da sığınmacıların sağlık hizmetlerine erişimlerinin güçlendirilmesidir.

Projenin hedef grubu geçici koruma altındaki Suriyeliler, Uluslararası Koruma Başvurusunda bulunan Suriyeli olmayan sığınmacılar ve yerel halktan kadınlar, kız çocukları ve bebeklerdir. Merkezlerde proje kapsamında çalışacak sağlık eğitmenleri ve koruma sorumluları aracılığıyla, kadın ve kız çocuklarına cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında bilgilendirme ve destek, cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve kadın ve kız çocuklarının haklarının farkına varması ile güçlenmesine destek olma, hijyen ve anne kiti dağıtımları gibi hizmetler verilecektir. Söz konusu olan bu temel hizmetler, anne sağlığı danışmanlığı, gebe izlemi, tespiti durumunda cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve takibi ve söz konusu vakaların ilgili illerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri’ne iletilmesi hijyen, öz bakım, anne sütü, bebek bakımı, erken yaşta evlilikler, sağlık hizmetlerine erişim gibi birçok alanı kapsamaktadır.

Proje kapsamında danışmanlık sağlanacak ve vaka takibi yapılacak danışanlara öncelikle sağlık olmak üzere, tamamlayıcı olması itibariyle diğer hak ve hizmetlere de erişim alanında hem bireysel hem de grup etkinlikleri ve eğitimleri sağlanacaktır. 2018 Kasım itibariyle aktif hizmete başlayacak olan proje kapsamında eğitim başlıkları; hijyen, erken evlilikler, gebelik, kadın hastalıkları, kadın hakları, aile planlaması, şiddet ve şiddete maruz kalmış kadınlar/ çocuklar şeklinde çeşitlenmektedir. İlgili şehirlerdeki İl Göç İdareleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, belediyeler, sağlık kurum ve kuruluşları, muhtarlıklar, STK’lar proje kapsamında işbirliği içinde bulunulan kurumlar olacaktır. Özellikle merkez ve saha faaliyetleri sırasında ihtiyaç sahibi kadınların öncelikle Göçmen Sağlığı Merkezleri’ne gitmeleri teşvik edilecektir. Proje kapsamında SGDD-ASAM bünyesinde bu projeye ait gelişmeler de düzenli aralıklarla İl Sağlık Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri’yle paylaşılacaktır.  Projenin hedefleri aşağıdaki gibidir:

Hedef 1:  Gaziantep ve İstanbul illerinde anne sağlığının iyileştirilmesi; Suriyeli ve Suriyeli olmayan sığınmacı kadınların önleyici sağlık hizmetlerine daha iyi erişmeleri;

Hedef 2:  Sığınmacı kadınların doğum öncesi, doğum sonrası bakım ve tedavi hizmetlerine hastaneler üzerinden erişimlerini sağlamak; istenmeyen ve yüksek riskli gebeliklerin önlenmesi;

Hedef 3:  Anne ve bebek ölümlerini ve komplikasyonlarını azaltmak için gebelik, doğum ve doğum sonrası komplikasyonların tanımlanmasını, önlenmesini ve yönetimini amaçlayan farkındalık eğitimleri ile bireysel ya da grup halinde danışmanlık hizmetleri verilmesi;

Hedef 4:  Güvenli annelik, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, yeni doğan bakımı ve aile planlaması konularında farkındalığın arttırılmasıdır.