Suriyeli Kadınlara Yönelik İhtiyaç Belirleme Projesi

Proje, kamp dışında yaşayan geçici koruma altındaki 16-55 yaş arası Suriyeli kadınların ekonomik ihtiyaçlarını, geçim kaynağına ulaşma biçimlerini, başa çıkma mekanizmalarını belirlemek üzere kurgulanmıştır. Türkiye’de farklı demografik yapılara ve göç özelliklerine sahip 7 ilde 15 yaş ve üstü geçici koruma altındaki Suriyeli kadın mültecilere odaklanacaktır.

Hatay, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, İstanbul, Konya ve İzmir’de gerçekleşecek projede, kadınların Türkiye’ye entegrasyon seviyelerini ölçmek üzere sosyal hayata katılım yöntemleri, geçim kaynaklarına ulaşma biçimleri ve bu süreçle başa çıkma mekanizmaları tespit edilecektir.

Aynı zamanda cinsiyete duyarlı toplumsal hizmetlerin sağlanması amacı ile kadınların niteliklerini ve farklı bölgelerdeki mülteci kadınların yerel halk ile etkileşimlerini belirlemek de projenin amaçları arasında yer alır.

Projede niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemleri bir arada kullanılacaktır. Bu çerçevede 1200 anket, 100 derinlemesine görüşme ve 34 odak grup tartışması gerçekleştirilecektir. Proje ile 1000’den fazla kişiye ulaşılması hedeflenmektedir.

Proje Raporu:
Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Kadın ve Kız Çocukların İhtiyaç Analizi
Needs Assessment of Syrian Women and Girls Under Temporary Protection Status in Turkey