Suriyelilerin Geçim Kaynakları İmkanlarının Belirlenmesi Projesi

Türkiye mülteci akınlarında dramatik bir artışla karşılaşmış ve iş piyasasında özellikle kayıt dışı işlerde ve tarımda Suriyeli mültecilerin çalıştırıldığı tespit edilmiştir. Proje ile odak grup tartışmaları, derinlemesine ve kilit bilgileri veren kişilerle yapılacak görüşmeler yoluyla iş piyasasına entegrasyon konusunda Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler tarafından karşılaşılan başlıca sosyal, kültürel ve iktisadi engeller ve ev sahibi topluluklara yönelik önemli etkiler/güçlükler ve imkanlar incelenmesi planlanmıştır.

Ankara, İzmir, Gaziantep ve Hatay illerinde gerçekleştirilen ve 31.10.2016-30.06.2017 tarihlerini kapsayan proje, Dünya Bankası tarafından desteklenmiştir.