Vienna Discussion 2020 Forumu Gerçekleşti

Vienna Discussion 2020 Forumu Gerçekleşti

UNIDO ve UNODC’nin düzenlediği “Gelecek Toplumsal Cinsiyeti Kapsayıcıdır: Kriz Yönetimi ve İyileştirmede Küresel Müdahaleler” başlıklı foruma panelist olarak katılan SGDD-ASAM Genel Koordinatör Yardımcısı Buket Bahar Dıvrak, derneğimizin Türkiye-Yunanistan sınırında yaşanan düzensiz göç, Covid-19 Pandemisi ve İzmir depremi süreçlerinde hangi çalışmaları yürüttüğünü toplumsal cinsiyet perspektifiyle birlikte değerlendirdi.

Dıvrak sunumunda bu üç önemli krize müdahale süreçlerinde toplumsal cinsiyete duyarlı yaklaşımların uygulanmasında edinilen deneyimleri, yaşanılan süreçleri ve zorlukların üstesinden gelmek için başvurulan müdahale yöntemlerini ele aldı. Aynı zamanda herhangi bir kriz anında toplumsal cinsiyete dayalı şiddette yaşanan artış ve kadınların yaşadığı ekonomik güçlüklerle mücadeleye ilişkin saha deneyimleri paylaştı.

Detaylar için: 

https://www.instagram.com/p/CIGBsn9ggPz/