Vizyon&Misyon

SGDD’nin vizyonu, tüm sığınmacı ve göçmenlerin temel hak ve hizmetlerde yararlanabildiği ve yerel halkla uyum içinde yaşayabildikleri bir yer yaratmaktır. SGDD, sığınmacı ve mültecilerin güvenliği ve refahı için çaba gösterir.

SGDD’nin misyonu;

  • Temel hak ve hizmetlere erişim sağlamak,
  • Sağlık, psiko-sosyal ve hukuki danışmanlık sağlamak,
  • Koruma sağlamak,
  • Kaynakları seferber ederek hassas durumdaki kişilere yardım sağlamak (barınma, mali destek vb.),
  • Sosyal uyum ve kamu huzurunu güçlendiren ve toplumsal farkındalığı arttırmayı amaçlayan faaliyetler düzenlemek,
  • Mülteci ve hukuk alanlarında akademik çalışmalara katkıda bulunmak,
  • Kanun yapma usullerine katkıda bulunmak,
  • Sivil toplum kuruluşlarını ve kamu kurumlarını istatistiksel veri, ihtiyaç analizi ve göç eğilimi konusunda bilgilendirmek,
  • Yerel ve kamu kaynaklarını, sığınmacı ve göçmenlerin yararına harekete geçirilmesini sağlamak.