Ne Yapıyoruz?

Devam Eden Projeler                    Tamamlanan Projeler               Etkinlikler

  • Sığınma başvurusunda bulunan kişileri Türkiye’deki hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendiriyoruz.
  • 35 ilde faaliyet gösteren saha ofisleri aracılığıyla sığınmacı ve mültecilerin koruma mekanizmalarına ulaşmalarını sağlıyoruz.
  • Sığınmacı ve mültecilere psiko-sosyal ve hukuki danışmanlık sağlıyoruz.
  • Sığınmacı ve mültecilerin temel hak ve hizmetlere (sağlık, eğitim vb.) erişimlerini sağlıyoruz.
  • Sığınmacı ve mültecilerin sosyo-ekonomik hayata entegrasyonunu kolaylaştırmak amacıyla uydu iller için şehir rehberleri hazırlıyoruz.
  • Yerel kaynakları harekete geçirerek hassas durumdaki kişiler için destek (barınma, mali yardım vb.) sağlıyoruz.
  • Sosyal uyumu ve toplumsal barışı güçlendirecek etkinlikler gerçekleştiriyoruz.
  • İltica ve hukuk alanında yapılan akademik çalışmalara katkı sağlıyoruz.
  • Yasa yapım süreçlerine katkıda bulunuyoruz.