YAYINLARIMIZ

“Haklarımı Biliyorum” Kılavuzu: Sığınma başvurusunda bulunanlar için haklara erişim sürecini ve bulundukları ildeki yaşamlarını kolaylaştıracak bilgileri içeren kılavuz kitapçığa ulaşabilirsiniz.

Askıdaki Yaşamlar & Algıdaki Yaşamlar Projesi Araştırma Raporu: Derneğimiz tarafından 18 ay süre ile gerçekleştirilen projenin detaylarına ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Kadın ve Kız Çocukların İhtiyaç Analizi: Derneğimizin UN Women ile işbirliği içerisinde yürüttüğü Suriyeli Kadın ve Kız Çocukların İhtiyaç Analizi Araştırma Raporu’na ulaşabilirsiniz.