اهداف پروژه ما

اهداف اصلی پروژه به طور خلاصه به شرح زیر است:

  • افزایش رفاه پناهندگان / پناهجویان از طریق به اشتراک گذاری اطلاعات در زمینه MHPSS،
  • اطمینان از دسترسی پناهندگان / پناهجویان به اطلاعات و منابع موثق بسته به نیازهایشان،
  • ایجاد امکان دسترسی پناهندگان / پناهجویانی که دارای مشکلات روانی هستند و یا با افراد دارای مشکلات روانی زندگی می کنند به خدمات و اطلاعات صحیح،
  • ارائه اطلاعات سهل الوصول در خصوص MHPSS به منظور کاهش پیامدهای منفی کویید 19 بر سلامت روانی،
  • تشکیل یک شبکه ارتباطی بین ارائه دهندگان خدمات (وزارتخانه ها، مقامات محلی، سازمان های غیر دولتی، دانشگاه ها و غیره) در حوزه MHPSS و تشکیل بستری که ارائه دهندگان خدمات و پناهندگان / پناهجویان بتوانند گرد هم آیند.