چرا آفتابگردان؟ چرا « FACE THE WORLD» ؟

گل‌های آفتابگردان همیشه روی خود را به سمت خورشید برمی گردانند تا بتوانند انرژی لازم برای رشد و تکامل را تولید کنند. آنها از شرق به سمت غرب حرکت کرده و حرکات خورشید را در کل روز دنبال می کنند و شب هنگام دوباره به سمت شرق چرخیده و منتظر طلوع خورشید در سپیده دم می شوند. ما نیز به عنوان انسان باید با دنیا روبرو شویم تا رشد و تکامل پیدا کنیم، زندگی خود را معنادار کنیم و با تمام پتانسیلی که داریم زندگی کنیم. به این ترتیب نه تنها فرصتی بدست می آوریم تا الهامات مورد نیاز زندگی و توجیهاتی برای مقابله با چالش‌ها پیدا کنیم، بلکه می‌توانیم تجربیات دیگران را در مواجهه با مشکلات مشابه مشاهده کرده و از آنها بیاموزیم. همانند آفتابگردان هایی که علی رغم شرایط سخت آب و هوایی و محیطی چالش برانگیز هرگز از خورشید رویگردان نمی شوند تا بتوانند انرژی مورد نیاز خود را در مرحله رشد به دست آورند، ما نیز به عنوان انسان هرگز نباید از رویارویی با جهان دست بکشیم، هر قدر هم که زندگی چالش برانگیز باشد.