İhtiyaç Analiz Raporu

Proje kapsamında mültecilerin ve sığınmacıların MHPSS alanındaki ihtiyaçlarını belirlemek doğrultusunda bir ihtiyaç değerlendirme çalışması yürütülmüştür. Hedef grupların doğrudan katılımı ve katkılarıyla hangi konulara öncelik verileceği seçilmiştir.

İhtiyaç değerlendirmesi üç şekilde yapılmıştır;

1) Anket çalışması

Mültecilerin ve sığınmacıların MHPSS ihtiyaçlarına yönelik ihtiyaç değerlendirme çalışması yapılırken, 8 proje ilinin her birinde en az 100 kişi ile görüşmek hedefi ile toplamda 937 kişiye ulaşılmıştır. Mülteci ve sığınmacı bireylerin psikolojik sağlığa ilişkin düşüncelerini ve farkındalıklarını öğrenmek amacıyla yürütülen bu araştırmada ankete katılım için belirlenen örneklem, cinsiyete ve kırılganlıklara göre eşit dağılım dikkate alınarak oluşturulmuştur.

2) Odak Grup Görüşmeleri

Anket çalışması ile alana dair temel sorunlar, ihtiyaçlar ve talepler belirlendikten sonra, 8 ilde en az 6 kişilik gruplarla psikologların modere ettiği odak grup çalışmaları yürütülmüştür. Bu amaçla, her proje ilinde 53 yetişkine ulaşılmıştır. Ayrıca, 9-11 yaş aralığındaki 8 çocuk ile de çocukların bu konudaki ihtiyaçlarını belirlemek amacı ile odak grup çalışması gerçekleştirilmiştir.

3) Mültecilerle/Sığınmacılarla ve Alanda çalışan Uzmanlarla Yapılacak Olan Derinlemesine Görüşmeler

Odak grup çalışmaları içerisinde değinilen konular, grup dinamiklerini ve grubun işleyişini bozmamak adına bireysel görüşmelere kıyasla daha genel olacağı için; proje illerinde yer alan toplam 40 mülteci ve sığınmacı ile derinlemesine görüşmeler yapılmış olup, bu görüşmeler odak grup çalışmalarında moderatörlük görevini üstlenen psikologlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Böylece MHPSS konularında bireysel görüşlerin detaylıca tespiti mümkün olmuştur. Ayrıca, psikolojik sağlık alanında mülteciler ve sığınmacılarla çalışmalar yapan kurumlar ve ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında görevlendirilmiş 9 uzmanla da derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiş olup, uzman gözünden alana dair görüşler, sorunlar, öneriler tespit edilmeye çalışılmıştır.

Türkçe Rapor

İngilizce Rapor

Duyuru

İstanbul Temsilciliğimiz Okmeydanı'nda bulunan yeni binamızda hizmetlerine devam ediyor.

Duyuru

SGDD-ASAM İstanbul Temsilciliği Danışma Hattı hafta içi 09.00-12.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.