Zorlu Durumlarda Ruh Sağlığı Hizmetleri: Göç, Pandemi, Afetler ve Acil Durumlar

“Türkiye’deki Suriyeli göçmenler için sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi projesi” çerçevesinde gerçekleştirilen “Zorlu Durumlarda Ruh Sağlığı Hizmetleri: Göç, Pandemi, Afetler ve Acil Durumlar” uluslararası sempozyumu devam ediyor.

Sempozyumda SGDD-ASAM Genel Koordinatör Yardımcısı Levent Ulusoy “Göçmenlere Yönelik Çalışmalarda Tercüman Hizmetlerine Dair Uygulamalar”, SGDD-ASAM çalışanları Didem Arıkan Çolak “İnsani Yardım Alanında Çalışan Personelin İyilik Halini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi”, Yasemin Dinç “Göçmenlere Yönelik Bütünlüklü Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Uygulamaları”, Sibel Kocaoğlan Pandemi Döneminin İnsani Yardım Alanı Çalışanlarının Psikolojik İyilik Hali” sunumları ile bildirilere katkı sağladı.

Facebook: https://www.facebook.com/asamsgdd/posts/1738166076369362

LinkedIn: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6813433737414504449

Announcement

Our Istanbul Representative Office continues its services in our new building in Okmeydanı

Announcement

ASAM Istanbul Representative Office Counseling Line operates from 09.00-12.30 on weekdays.