Ara
Close this search box.
[SGDD-ASAM]

İK Politikası

Faaliyet gösterdiği insani yardım alanında öncü konumda olan SGDD-ASAM, hedeflerine ulaşmada en önemli kaynağın insan olduğuna inanarak, dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ayrımı gözetmeksizin dernek kültür ve değerlerine uyumlu, öğrenmeye ve gelişmeye meraklı insan kaynağını bünyesine kazandırmayı ve kurumun hedeflerine ulaşmayı sağlayan İK yöntemlerini geliştirmeyi amaçlar.

SGDD-ASAM İnsan Kaynakları Politikası,
Çok kültürlü bir ortamda farklılıkları bir fırsat olarak gören ve çeşitlilik ile beslenen, toplumsal ve çevresel sorunlara karşı sorumluluk bilinci yüksek, insana ve çevreye saygılı, hedef kitlenin mutluluğu, güvenirlilik değerlerini ön planda tutan ve bu değerleri benimseyen çalışanlarla yola devam etmeyi amaçlar.

Adil, şeffaf, çalışanların potansiyellerini oraya koyma fırsatı bulduğu, her bir çalışanın değer katarak SGDD-ASAM’ın geleceğine katkı sağladığı, gelişim odaklı, kurumsal bağlılığı yüksek, mutlu işgücü oluşturmayı hedefler.

Çalışanlarımıza öğretici bir çalışma ortamı yaratarak hedef kitle odaklı, topluma karşı sorumlu ve etik değerlere önem veren,  çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip potansiyellerini ortaya çıkaran, sivil toplum alanında en çok tercih edilen organizasyon olmak ve bu konumunu korumaktır.

 
 

Kurumun amaçlarını gerçekleştirecek insan kaynağını planlamak,  bu doğrultuda SGDD-ASAM değerlerini benimseyen, hedef kitlenin önemini bilen, öğrenmeye, gelişmeye istekli, yüksek performansı uzun dönemli sürdürebilen çalışanları kurumumuza kazandırmak; onların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, potansiyellerini en verimli şekilde kullanmalarına olanak tanımaktır. 

 
 

Haberdar olun!

Haftalık mail bültenimize abone olun ve SGDD-ASAM’dan gelen haberleri ilk siz okuyun.

Duyuru

İstanbul Temsilciliğimiz Okmeydanı'nda bulunan yeni binamızda hizmetlerine devam ediyor.

Duyuru

SGDD-ASAM İstanbul Temsilciliği Danışma Hattı hafta içi 09.00-12.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.