Ara
Close this search box.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi her bireyin özgür ve eşit bir yaşamda insan hak ve onuruna yaraşır bir şekilde yaşamasını öngörüyor.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi her bireyin özgür ve eşit bir yaşamda insan hak ve onuruna yaraşır bir şekilde yaşamasını öngörüyor.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü ile başlayan ve 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde sona eren Uluslararası 16 Günlük Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele Kampanyası tamamlanıyor. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi bundan tam 72 yıl önce bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edildi. Bildirge her bireyin özgür ve eşit bir yaşamda insan hak ve onuruna yaraşır bir şekilde yaşamasını öngörüyor.

İnsan hakları açısından uluslararası ölçüde en temel belge olan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, tüm insanlığa düşünme ve ifade özgürlüğü tanıyarak herkesin ayrımcılıktan uzak bir yaşam hakkına sahip olduğunu gösteriyor. Covid-19 pandemisi tüm dünyada hak ve özgürlüklerin gerilediği bir sürecin yaşanmasına neden oldu. Başta kadınlar olmak üzere dezavantajlı grupların ev içlerine hapsolduğu, güvenli ve sağlıklı koşullarda çalışma, sosyal güvenlik gibi insan hakları bu süreçte gerilemeye devam ediyor. Bildirgenin üstünden geçen 72 yıl boyunca uluslararası alanda yaşam hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması alanında pek çok ilerleme oldu fakat halen başta yaşadığımız coğrafya olmak üzere, en büyük insan hakları ihlali olan savaşlar ve çatışmalar nedeniyle yüzbinlerce insan yaşamını yitiriyor ve şiddete uğruyor. 2019 yılı itibarıyla dünyada 79.5 milyon kişi zorla yerinden edilmenin yarattığı zorluklarla ve insan hakları ihlalleriyle yaşamak zorunda kalıyor.

Göç kavramının pek çok zorluğu beraberinde getirmesi başta çocuklar, kadınlar, engelliler olmak üzere özel ihtiyaç sahibi mülteciler için gerçekleştirilecek korunma çalışmalarını zorunlu bir hale getiriyor. Tam da bundan dolayı krizlerden etkilenen mültecilerin insanlık onuruna yaraşır bir hayat sürebilmeleri için desteklenmesi gerekiyor. Sağlık, eğitim gibi temel hak ve hizmetlerin yanında, mültecilerin yaşadıkları ülkelerde yeniden bir hayat kurabilmelerinin en önemli halkalarından biri olan geçim kaynaklarına erişimleri ve insana yaraşır iş imkânlarına sahip olmaları da bugünün en önemli insan hakları arasında yer alıyor. 10 Aralık, insan haklarının önemini düşünmek, herkes için eşit ve özgür bir dünya mücadelesi için önemli bir fırsat.

Duyuru

İstanbul Temsilciliğimiz Okmeydanı'nda bulunan yeni binamızda hizmetlerine devam ediyor.

Duyuru

SGDD-ASAM İstanbul Temsilciliği Danışma Hattı hafta içi 09.00-12.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.