[ SGDD-ASAM ]

Hakkımızda

SGDD-ASAM yaygın saha ofisleri ve mobil ekipleri aracılığı ile, bireysel olarak sığınma arayan kişilere yönelik yapmakta olduğu çalışmaların yanı sıra göç alanında yapılan araştırmalara da destek vermektedir.

[ +]
YILLIK TECRÜBE
[ +]
pERSONEL
[ ]
ŞEHİRDE OFİS
[ ]
Yurtdışı OFİSİ

Türkiye, coğrafi konumu sebebiyle tarih boyunca kitlesel sığınma hareketleri de dahil olmak üzere geniş anlamda göç hareketleriyle karşı karşıya kalmıştır. 2011 sonrası Suriye’den gelen kitlesel göç akınıyla birlikte Türkiye’de resmi rakamlara göre 2019 yılı itibarıyla 3.571.030 Suriyeli bulunmaktadır. Başta Türkiye olmak üzere, günümüzde küresel ölçekte milyonlarca insanı etkileyen en önemli olgulardan birisi olan göç üzerine yürütülen çalışmaların sayısı gün geçtikçe artmakta ve alanda birçok aktör uygulama ve bilgi üretimi anlamında aktif olarak faaliyet göstermektedir.

Bu bağlamda bağımsız, tarafsız ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olarak göç alanında aktif olarak yer alan SGDD-ASAM, 1995’ten bu yana sığınmacı ve göçmenlerin hak ve hizmetlere erişimleri, psiko-sosyal iyilik halleri ve sosyal yaşama uyum konusunda destek verme amacıyla Türkiye’de 30’dan fazla ilde çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Atina ve Brüksel temsilcilikleri açarak uluslararası alanda da faaliyet göstermeye başlayan SGDD-ASAM, Türkiye dışında yaşayan sığınmacı ve göçmenlere destek vermeyi hedeflemektedir. SGDD-ASAM tarafından; Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarının yanı sıra, iş birliği protokolleri çerçevesinde devlet kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon içinde, sığınmacı ve göçmenlerin karşılaştıkları sorunlara çözümler üretmek, temel ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olmak, temel hak ve hizmet erişimlerine destek sağlamak üzere çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

SGDD-ASAM yaygın saha ofisleri ve mobil ekipleri aracılığı ile, bireysel olarak sığınma arayan kişilere yönelik yapmakta olduğu çalışmaların yanı sıra; kitlesel halde Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan kişilere; acil insani müdahale gerektiğinde hızlı bir şekilde yardım ulaştırabilmek amacıyla kısa sürede sahada göreve başlayarak, ihtiyaç tespiti yapmakta ve insani yardım gereksinimlerini ilgili kamu kuruluşları ve ortaklarıyla birlikte karşılamaktadır. 1999 yılında Kosova’dan gelenlere, 2003 yılı ve devamında Irak’tan gelenlere, 2011 yılında başlayan ve devamında çok kısa bir sure içerisinde 2014 yılında kitlesel akın halinde Suriye’nin Tel Abyad ve Ayn El Arab bölgelerinden Türkiye’ye sığınan Suriyeliler ile kamp dışında yaşayan yerleşik mültecilere yönelik olarak, temel ihtiyaçlar çerçevesinde acil müdahale programı yürüterek binlerce mülteciye destek sağlayan SGDD-ASAM, yine 2015 yılında da Avrupa Sığınmacı Krizi sırasında sınır bölgelerinde, düzensiz göç kapsamındaki hareketliliği gözlemleyerek, kurumlar ile iş birliği içerisinde insani yardım malzemesi desteği sunmuştur.

Her geçen gün daha fazla önem kazanan göç alanına ilişkin pratiğin teoriye aktarılması ihtiyacından hareketle, çeyrek asıra varan saha deneyimi ile SGDD-ASAM, kuruluş yıldönümü olan, 22 Aralık 2019’da SGDD Göç Akademisi’ni kurmuştur. Ankara’da kurulan Akademi, SGDD-ASAM’ın uzun yıllar sahada edindiği bilgi ve tecrübe kullanılarak, göç konusundaki bilimsel bilgi üretimine, bilginin yaygınlaştırılmasına, pratik ile teorik bilginin bütünleştirmesi ve dönüştürülmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. SGDD Göç Akademisi, göç alanında çalışan tüm aktörler arasında bir diyalog platformu oluşturmak, Türkiye ve Dünya yazınına katkıda bulunmak, akademik bilgi paylaşımını güçlendirmek, alandaki nitelikli bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla çeşitli faaliyetler yürütecektir.

Göç çalışmalarına katkıda bulunma ve Türkiye’deki göç tartışmalarını, küresel ölçekte devam eden ilgili ve güncel tartışmalar ve araştırmalar ile buluşturma motivasyonundan hareketle, 2020 yılından itibaren SGDD Göç Akademisi bünyesinde, dergi, seminer programları, göç kütüphanesi, araştırma bursları, paneller ve konferanslar gibi çeşitli çalışmalar yürütülecektir.

Haberdar olun!

Haftalık mail bültenimize abone olun ve SGDD-ASAM’dan gelen haberleri ilk siz okuyun.