Projelerimiz

Koruma, eğitim, sağlık, geçim kaynakları, sosyal uyum başta olmak üzere yürüttüğümüz projelerle yaşam koşullarını iyileştirmeye çalışıyoruz.

Inditex desteğiyle gerçekleştirilen proje ile tekstil fabrikalarında çalışan göçmen ve sığınmacı işçilerin haklarının korunması amaçlanıyor. ...
LEGO Vakfı desteğiyle yürütülen “Oyun Terapisine İlişkin Kapasitenin Geliştirilmesi ve Özel İhtiyaç Sahibi Mülteci Çocukların İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi Projesi” çocuklara...
Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu desteğiyle yürütülen “Okula Dönüş Projesi”, Antalya’daki Ukraynalı refakatsiz çocukların eğitimlerine çevrimiçi erişimlerini destekliyor. ...

SGDD-ASAM’ın vizyonu, tüm sığınmacıların ve mültecilerin temel hak ve hizmetlere erişebildiği, yerel halkla sosyal uyum ve dayanışma içinde yaşayabildiği, koruma ihtiyaçlarını karşılayabildiği bir hayata katkıda bulunmaktır.

“Türkiye'deki Hassas Durumdaki Göçmenlere Hukuki Destek ve Hizmet Sağlanması Projesi” Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Kurumu’nun (ECHO) finansal...
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliği ile yürütülen Suriyeli Yardımcı Personel (SYP) Programı ile Türkiye’de yaşayan sığınmacıların...
Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Kurumu’nun (ECHO) finansal desteği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) uygulama ortaklığıyla yürütülen proje,...
Hollanda Dışişleri Bakanlığı’nın finansal desteğiyle gerçekleştirilen Türkiye’de Yaşayan Sığınmacıların Psikolojik Sağlığını ve Psiko-Sosyal Destek Farkındalığını Arttırma Projesi sığınmacıların ve...
T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ile T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında 6458 Sayılı...
Olimpik İltica Vakfı (ORF) tarafından finanse edilen “Geçici ve Uluslararası Koruma Altındaki Bireyler ve Ev Sahibi Toplum için Spor...
Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğiyle yürütülen “Okula Kayıt İçin Destek...
“Toplum Merkezleri ve Yerel İnsiyatifler Projesi”, Avrupa Birliği ve Alman Hükümeti tarafından finanse ediliyor ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu...
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğiyle 2016 yılında başlayan “Mülteci Çocuklara Yönelik Al Farah Çocuk ve Aile...
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve T.C. Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü SIHHAT Projesi ortaklığı ile kurulan Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri’nde...
Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerin Sağlık Hizmetlerine Erişimlerini İyileştirmek İçin Eşitlikçi Ve Kaliteli Temel Sağlık Hizmetlerinin Sağlanması Projesi Dünya Sağlık Örgütü...
Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) iş birliği ile yürütülen “Kentli Mültecilere Yönelik Koruma, Saha Ziyaretleri ve Çözümler Projesi”nde sığınmacı...