Personel

İletişim Bilgileri

[ ÇALIŞMA ALANLARIMIZ ]

Eğitim

Kapsayıcı ve nitelikli eğitim herkes için temel bir haktır ve mülteci çocukların eğitime erişimlerinin desteklenmesi kayıp nesil riskiyle karşı karşıya kalmamak için kritik önemdedir. SGDD-ASAM olarak mülteci çocukların eğitim hakkına erişimlerine ve donanımlı, üretken ve güçlü bireyler olarak yaşamlarını kurmalarına destek olmak için onlara eğitim olanakları hakkında bilgilendirme yapıyor, okullaşmanın önündeki engelleri aşmalarında destek oluyoruz. Çocukların ve ailelerinin eğitim konusunda bilgi ve farkındalıklarını geliştirerek örgün ve yaygın eğitim olanaklarından faydalanmaları için onları teşvik ediyoruz. Bunların yanı sıra, okul çağında olmayan yetişkin mültecilerin özellikle iş piyasasına katılım ve sosyal uyum süreçlerini desteklemek amacıyla “hayat boyu öğrenme” yaklaşımı ile Türkçe dil kursları ve meslek kurslarına katılımlarını sağlıyoruz.

Press Communication LineSGDD-ASAM Basın İletişim Hattı

0505 179 58 51 - press@sgdd-asam.org

Not: Bu hat yalnızca medya çalışmaları için kullanılacaktır.
توجه: این خط فقط در رابطه با مسائل مربوط به رسانه ها و اظهار نظرهای سازمانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت