[ ÇALIŞMA ALANLARIMIZ ]

İhtiyaç Analizi & İnsani Yardım

Krizlerden etkilenen mültecilerin insanlık onuruna yaraşır bir biçimde hayatlarını sürdürebilmeleri ve yaşadıkları krizle başa çıkabilmeleri için desteklenmeleri gerekir. SGDD-ASAM olarak yürüttüğümüz kapsamlı ihtiyaç analizi çalışmalarıyla belirlediğimiz hassas durumdaki mültecilerin gıda ve barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyor, mültecilere acil yardım kitleri ulaştırarak destek oluyoruz. İhtiyaç analizi ile mülteci nüfus içinde yer alan risk altındaki bireylerin sosyo-ekonomik ve koruma ihtiyaçlarının tespiti için ev ve saha ziyaretleri düzenliyor, izleme ve değerlendirme çalışmaları aracılığıyla belirlediğimiz ihtiyaçların karşılanması için yerel ve ulusal kurumlarla iş birliği yapıyoruz.

[ İLGİLİ HABERLER ]

GÖZ ATMAK İSTEYEBİLİRSİNİZ