Personel

İletişim Bilgileri

[ ÇALIŞMA ALANLARIMIZ ]

Sosyal Uyum

Mültecilerin kültürel, sosyal ve ekonomik olarak topluma dâhil edilerek güven ve aidiyet duygusu geliştirebilmesi, kültürlerarası etkileşimin güçlendirilmesi, toplumsal diyalog çerçevesinde farklılıkların karşılıklı tanınması ve bir arada yaşamın desteklenmesi için sosyal uyum büyük önem taşır. SGDD-ASAM olarak göç yönetiminin önemli bileşenlerinden olan sosyal uyumun desteklenmesi için mülteciler, yerel halk ve ilgili tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmalar yürütüyoruz. Birlikte yaşam ve birlikte üretim yaklaşımıyla etkinlikler gerçekleştiriyoruz.

Press Communication LineSGDD-ASAM Basın İletişim Hattı

0505 179 58 51 - press@sgdd-asam.org

Not: Bu hat yalnızca medya çalışmaları için kullanılacaktır.
توجه: این خط فقط در رابطه با مسائل مربوط به رسانه ها و اظهار نظرهای سازمانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت