Ara
Close this search box.

Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun!

20 Kasım, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 20 Kasım 1959 yılında Çocuk Hakları Bildirgesi’ni, ayrıca 20 Kasım 1989’da Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’sini kabul etmesi sebebiyle “Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır.

Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun!

20 Kasım, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 20 Kasım 1959 yılında Çocuk Hakları Bildirgesi’ni, ayrıca 20 Kasım 1989’da Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’sini kabul etmesi sebebiyle “Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin temel ilkeleri çocukların arasında ayrım gözetilmemesi, onların yaşamları ve gelişimleri için uygun ortamın sağlanması ve her durumda yüksek yararlarının korunması üzerine kuruludur.

Bugün farklı coğrafyalarda artan eşitsizlikler, çatışmalar ve doğal afetler bu hakların gerçekleşmesinin önünde engel oluşturarak kitlesel çocuk hakları ihlallerine sebep olmaktadır.

Çocukların temel yaşamsal gıdaya ve temiz suya erişiminin engellenmesi, çocukların ailesi ile birlikte büyümekten mahrum bırakılması, istismar edilmesi, kimyasal ve konvansiyonel silahlarla öldürülmesi ve yaralanması bugün için yaşanan başlıca çocuk hakları ihlalleridir. Bu sebeple dünyada devam eden savaşlardan ve göç sorunlarından etkilenen ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle çalışmaya itilen çocuklar da bu haklar kapsamında korunmalıdır. Çocukları etkileyebilecek her kararda, çocuğun üstün yararının korunması yönünde kararlar verilmelidir ve üstün yararlarına öncelik tanınmalıdır.

Bu doğrultuda çocuk koruma alanında aktif bir şekilde faaliyet yürüten SGDD-ASAM, son bir yılda 131 bin 643 çocuğun koruma ve ihtiyaç tespit değerlendirmesini yapmıştır. Koruma ve ihtiyaç tespit değerlendirmesi yapılan çocukların 124 bin 710’unun karşılanmamış temel ihtiyaçları olduğu; 46 bin 678’inin “okul dışı” kaldığı; 38 bin 268’inin afetten etkilenmiş olduğu; 18 bin 344’ünün resmî belge eksikliği sebebiyle hizmetlere erişememiş olduğu; 10 bin 968’inin şiddet, istismar ve ihmale maruz kaldığı belirlenmiştir.

Koruma ihtiyacı tespit edilen 118 bin 823 çocuğa 331 bin 435 kez danışmanlık verilmiştir. Verilmiş olan danışmanlıkları yoğunluk sıralamasına göre eğitim, sosyal, hukuki, sağlık, afet sonrası ve kriz, psikososyal destek danışmanlığı oluşturmuştur.

SGDD-ASAM okullaştırma faaliyetleri kapsamında, eğitim hizmetine erişemeyen 17 bin 215 kız ve 17 bin 898 oğlan olmak üzere toplamda 35 bin 113 çocuğu örgün/yaygın eğitim olanaklarına kazandırmıştır.

SGDD-ASAM, yürüttüğü projeler aracılığıyla ve partnerleriyle iş birliği içinde, çocukların eşit gelişimi için fırsatlar sağlamakta, onların iyilik hallerini güçlendirmekte ve seslerini duyurmak için farkındalık yaratmaktadır.

SGDD-ASAM olarak çocukların haklarına bütünüyle kavuştuğu bir dünyayı temenni ediyoruz.

Duyuru

İstanbul Temsilciliğimiz Okmeydanı'nda bulunan yeni binamızda hizmetlerine devam ediyor.

Duyuru

SGDD-ASAM İstanbul Temsilciliği Danışma Hattı hafta içi 09.00-12.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.