Ara
Close this search box.

Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü

SGDD-ASAM olarak en büyük dileğimiz, herkesin insan hak ve onuruna yaraşır bir biçimde yaşaması ve kimsenin insan ticareti mağduru olmaması…
Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü

Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü

SGDD-ASAM olarak en büyük dileğimiz, herkesin insan hak ve onuruna yaraşır bir biçimde yaşaması ve kimsenin insan ticareti mağduru olmaması…

İçinde bulunduğumuz çağın modern köleliği olarak adlandırılan insan ticareti son yıllarda dünya kamuoyunda kişilerin temel hak ve özgürlüklerine karşı işlenmiş en ağır suç türlerinden biri olarak gösterilmekte, insan ticareti suçu dünya genelinde giderek artmakta ve karma göç hareketlerinin de etkisiyle 21. yüzyılın en önemli küresel sorunlarından biri haline gelmektedir.

Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından 2017’de yayımlanan “Modern Kölelik Üzerine Küresel Tahminler” isimli raporda, dünya genelinde 40,3 milyon muhtemel insan ticareti mağdurunun olduğu belirtilmiştir. Aynı raporda 40,3 milyon muhtemel mağdurun yüzde 71’ini kadınların oluşturduğu ve her 4 mağdurdan birinin çocuk olduğu ifade edilmiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün yapmış olduğu çalışmalarda dünyada insan ticareti fiillerinden yıllık 150 milyar ABD Doları tutarında yasa dışı kazanç elde edildiği belirtilmiştir.

SGDD-ASAM, koruma faaliyetleri kapsamında insan ticareti mağdurlarına ve mağdur olma riski altındaki hassas gruplara desteğini sürdürerek, Türkiye’nin insan ticareti ile mücadelesini desteklemekte, konuya dair ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmektedir. Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde yüksek risk altındaki 1971 erken yaşta/zorla evlilik mağduru ve 4681 çocuk işçi SGDD-ASAM tarafından tespit edilmiş olup psikososyal ve hukuki destek mekanizmalarından faydalanmaları sağlanmıştır.

İnsan ticareti, insan hakları ihlali ve insanlığın onur ve bütünlüğüne karşı bir suçtur. En büyük dileğimiz, herkesin insan hak ve onuruna yaraşır bir biçimde yaşaması ve kimsenin insan ticareti mağduru olmaması…

Duyuru

İstanbul Temsilciliğimiz Okmeydanı'nda bulunan yeni binamızda hizmetlerine devam ediyor.

Duyuru

SGDD-ASAM İstanbul Temsilciliği Danışma Hattı hafta içi 09.00-12.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.