Ara
Close this search box.

Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti
22 Ağustos 2021

Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti
22 Ağustos 2021

Sayın Dernek Üyemiz;

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu; aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 22/Ağustos/2021 Pazar günü saat 14:00‘te Birlik Mahallesi, Katar Caddesi No: 11 Çankaya/Ankara adresindeki dernek merkez adresinde toplanacaktır.

İlk toplantıda yetersayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı nisap aranmaksızın 29/Ağustos/2021 Pazar günü yine aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul toplantısına katılmanız önemle rica olunur.

Saygılarımızla,

GÜNDEM:
 1. Açılış Yoklama,
 2. Divan Seçimi ve Saygı Duruşu, İstiklal Marşının Okunması,
 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası,
 4. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve ibrası,
 5. 2018-2019-2020 yılları Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması müzakeresi ve ibrası,
 6. Dernek Üyelerinin giriş ve yıllık aidatının belirlenmesi
 7. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
 8. Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
 9. Dernekler Kanununun 22.maddesi gereğince taşınmaz mal alınması veya satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi
 10. Dernekler Kanunu’ndaki son değişiklikler çerçevesinde mevcut tüzüğün yeniden değerlendirilmesi
 11. Dernek bünyesinde Acil ve Afet Müdahale Ekibi ve Sosyal Tesis Kurulması önerisinin görüşülmesi
 12. Dilek ve Öneriler
 13. Kapanış
Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Cumhur ÖZEN