Özel İhtiyaç Sahibi Kişiler İçin Adli Yardım Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi

Özel İhtiyaç Sahibi Kişiler İçin Adli Yardım Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi

“Özel İhtiyaçları Olan Kişiler İçin Adli Yardım Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi” Hollanda Büyükelçiliği MATRA fonunun finansal desteğiyle; özel ihtiyaç sahipleri (sığınmacı ve mülteciler, azınlıklar, engelliler, cinsiyete dayalı şiddet mağdurları, risk altındaki çocuklar ve HIV teşhisi konmuş bireyler gibi) olan kişilerin hukuki ihtiyaçlarını karşılamayı ve adli yardım mekanizmalarının geliştirilmesini desteklemeyi hedefliyor.

Seçilmiş Bölgelerde Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşlarının Ekonomik Olanaklarının Güçlendirilmesi Projesi

Seçilmiş Bölgelerde Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşlarının Ekonomik Olanaklarının Güçlendirilmesi Projesi

Strenghtening Economic Opportunities for Syrians under Temporary Protection and Turkish Citizens in Selected Localities – Craftsheroes “Seçilmiş Bölgelerde Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşlarının Ekonomik Olanaklarının Güçlendirilmesi Projesi” Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile Dünya Bankası tarafından yürütülen kapsamlı bir projenin bileşeni olarak Ankara Ticaret Odası (ATO), ATO İDEA, Altındağ Belediyesi, Joon Sosyal Girişimi, İstasyon […]

Okula Kayıt için Destek Programı

Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğiyle yürütülen “Okula Kayıt İçin Destek Programı” Suriyeli çocukların örgün ve yaygın eğitim imkânlarına erişmeleri ve okullaşma oranlarının arttırılmasına katkıda bulunuyor.

Türkiye’de Yaşayan Mülteciler için Ruh Sağlığı ve Psiko-Sosyal Destek Konularında Farkındalık Artırma Projesi

Türkiye’de Yaşayan Mülteciler için Ruh Sağlığı ve Psiko-Sosyal Destek Konularında Farkındalık Artırma Projesi

Hollanda Büyükelçiliği’nin finansal desteğiyle gerçekleştirilen “Türkiye’de Yaşayan Mülteciler için Ruh Sağlığı ve Psiko-Sosyal Destek Konularında Farkındalık Artırma Projesi” mültecilerin ve temel hizmet sağlayıcı kurumların ruh sağlığı ile psiko-sosyal destek konularında karşı karşıya kaldıkları zorluklara karşı çözümler üretmek amacıyla ruh sağlığı ve psiko-sosyal destek alanlarında içeriklerin üretilmesi ve bunların yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Engelli Mültecilerin Koruma Hizmetlerine Erişimlerinin Artırılması Projesi

Engelli Mültecilerin Koruma Hizmetlerine Erişimlerinin Artırılması Projesi

Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü’nün (ECHO) finansal desteği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve SGDD-ASAM uygulama ortaklığıyla yürütülen proje, Türkiye’de yaşayan engelli mültecilerin ve bakım verenlerin fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik halinde olmalarını ve sosyal koruma hizmetlerine ulaşabilmelerini hedefliyor.

  • 1
  • 2