Ara
Close this search box.

Çocuk ve Ergen Dostu Öğrenme Alanları Oluşturulması Programı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğiyle yürütülen “Çocuk ve Ergen Dostu Öğrenme Alanları Oluşturulması Programı” ile okul dışında kalmış veya okul bırakma riski taşıyan çocuklar için kapsayıcı bir öğrenme ortamının sağlanması amaçlanıyor.

Program ile UNICEF rehberlerine uygun ve Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) programlarını tamamlayıcı ve destekleyici şekilde yapılandırılmış öğrenme, rekreasyon ve yaşam becerileri programları uygulanıyor. Odak grup ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan programların aynı zamanda etkin bir yaşam becerileri rehberine dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda oluşturan Çok Amaçlı Eğitim Alanlarında kullanılmak üzere UNICEF tarafından Okul Seti ve Rekreasyon Seti temin ediliyor. Ayrıca etkinliklerde kullanılmak üzere UNICEF organizasyonu ile LEGO Vakfı tarafından System Box kitleri dağıtılıyor.

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin ve Şanlıurfa illerinde yürütülen programda çocukların yaşam becerilerini geliştirmeye ve öğrenmeyle yeniden bağlantı kurmalarına odaklanılarak, çocukların günlük yaşama uyum sağlama yetenekleri artırılıyor. Programda ayrıca; çocukların aileleri, bakım verenleri ve içinde bulundukları topluluklar da dahil edilerek eğitim farkındalığı artırılıyor ve sosyal uyum süreçleri destekleniyor.

SGDD-ASAM’ın diğer projeleriyle iş birliği yapılarak, çocukların temel haklarına erişimlerinin desteklenmesi, koruma ihtiyaçlarının karşılanması ve uygun eğitim olanaklarına yönlendirilerek eğitim haklarına erişimlerinin sağlanması da programın bileşenleri arasında yer alıyor.  

Program kapsamında MEB müfredatı doğrultusunda çocukların fen bilgisi, teknoloji ve analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi için MEB’in çevrim içi platformlarına erişimin sağlandığı bilgisayar laboratuvarları kuruluyor. Program dahilinde Antalya’daki Ukraynalı çocukların Ukrayna Millî Eğitim Bakanlığı’nın kitlesel çevrim içi ders sistemine erişimleri sağlanıyor.

Detaylar

Donorler

UNICEF

Kapsam Alanı

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Şanlıurfa

Çalışma Alanları

Koruma ve Düzensiz Göç

Duyuru

İstanbul Temsilciliğimiz Okmeydanı'nda bulunan yeni binamızda hizmetlerine devam ediyor.

Duyuru

SGDD-ASAM İstanbul Temsilciliği Danışma Hattı hafta içi 09.00-12.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.