Yetersiz Hizmet Alan Sahalarda Mültecilerin Hizmetlere Erişiminin Kolaylaştırılması Projesi

“Yetersiz Hizmet Alan Sahalarda Mültecilerin Hizmetlere Erişiminin Kolaylaştırılması Projesi” Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) finansal desteğiyle yürütülüyor.

Afyonkarahisar, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Van illerinde yürütülen projede mültecilere gerekli hizmetlerin sağlanması, mülteciler ile yerel toplumun sosyal uyumunun artırılması ve özel ihtiyaç sahibi yerel halk ile mültecilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

SGDD-ASAM ofisleri ve mobil ekipleri aracılığıyla koruma hizmeti sunulan projede, hukuki bilgilendirmenin yapılması ve mültecilerin adli yardım mekanizmalarına yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Kolluk kuvvetleri ve yerel otoriteler ile iş birliği yapılarak yiyecek, giyecek ve hijyen kitlerinin ihtiyaç sahibi mültecilere ve yerel halka dağıtılması planlanıyor.

Afyon, Nevşehir, Kayseri illerinde A1 ve A2 Türkçe kursları ve konuşma kulüpleri ile sosyal uyumun artırılması hedefleniyor.

Mültecilerin ihtiyaç analizinin yapıldığı projeyle SGDD-ASAM’ın devam eden projelerine ya da ilgili kurumlara yönlendirilmelerin yapılması ve hizmetlere erişimin sağlanması amaçlanıyor.

Detaylar

Donorler

GIZ

Kapsam Alanı

Afyonkarahisar, Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Trabzon, Van

Çalışma Alanları