[ ÇALIŞMA ALANLARIMIZ ]

Kapasite Geliştirme

Mültecilerin karşılaştıkları sorunlara kalıcı ve etkili çözümler üretilmesi için yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarına, merkezi idarelerden uluslararası kuruluşlara kadar göç yönetimi alanındaki kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi ihtiyacı gündeme gelmektedir. SGDD-ASAM olarak uzun yıllardır sahada mülteciler ve ilgili tüm paydaşlar ile birebir çalışmanın getirdiği bilgi ve deneyim ile göç mevzuatı, koruma, eğitim, sağlık, toplumsal cinsiyet, geçim kaynakları, sosyal uyum gibi temalar çerçevesinde kapasite geliştirme çalışmaları yürütüyoruz. Tematik alanların yanı sıra iş birliği içerisinde çalıştığımız kurumların operasyonel ve idari kapasitelerini güçlendirmek amacıyla da deneyimlerimizi paylaşıyoruz.