[ ÇALIŞMA ALANLARIMIZ ]

Koruma

Göç olgusu pek çok zorluğu ve hassasiyeti beraberinde getirir. Başta çocuklar, kadınlar, engelliler, yaşlılar olmak üzere özel ihtiyaç sahibi mültecilerin hassasiyetlerinin yaşam döngüsü boyunca azaltılması ve ortadan kaldırılması için geliştirilen koruma müdahaleleri SGDD’nin çalışmalarının odağında yer alıyor. SGDD olarak toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi, özel ihtiyaç sahibi kişilerin mevcut sosyal hizmet ve koruma mekanizmalarına erişimlerinin güçlendirilmesi, kadınlar ve risk altındaki çocuklar için güvenli alanların oluşturulması ve bu kişilere psiko-sosyal destek sağlanması amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmalar yürütüyoruz.